Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Krimsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 425-1

Officielt navn: Krimsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 425-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 02.05.14 til 02.07.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0088690

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med tillægget er at skabe mulighed for fleksibel placering af anvendelsen i byggefelterne indenfor tillæggets område. Udviklingsselskabet ELF Development vil gerne ændre placering af bolig og erhverv på deres ejendomme, som ligger nordligst i tillæggets område. De ønsker at indrette rækkehuse i to etager i den vestlige byggefelt, og erhverv og boliger i det østlige byggefelt mod Amager Strandvej.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 425 Krimsvej med tillæg 1 som PDF 

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, protokol fra TMU nov. 2014, protokol fra TMU okt. 2015, ændringsforslag, høringsproces mv.

Lokalplanen blev ofentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. juli 2016.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Lokalplanforslaget er sendt i supplerende høring den 6. juli 2015. Se høringssiden for den supplerende høring.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Krimsvej tillæg 1 som PDF 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. april 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplan 425

Hent lokalplan 425 Krimsvej som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. august 2009 og bekendtgjort den 15. september 2009. 

 

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Tlf: 33 66 33 66