Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 - lokalplan nr. 485-1

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

30. june 2015 til 28. september 2015

Sagsnummer

2015-0121081

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. september 2015

Høringen er lukket

Planen gør det muligt at opføre et nyt kontordomicil med ca. 1.950 arbejdspladser for statslig administration samt at etablere et grønt landskabeligt strøg.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 485 Kalvebod Brygge Vest med tillæg nr. 1 som PDF (27 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 13. januar 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 som PDF (17 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2015

Ansvarlig

Center for Byplanlægning, Teknik og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér