Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 - lokalplan nr. 485-1

Officielt navn: Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 - lokalplan nr. 485-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 30.06.15 til 28.09.15
Sagsnr: 2015-0121081

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planen gør det muligt at opføre et nyt kontordomicil med ca. 1.950 arbejdspladser for statslig administration samt at etablere et grønt landskabeligt strøg.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 485 Kalvebod Brygge Vest med tillæg nr. 1 som PDF (27 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 13. januar 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 som PDF (17 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2015

Seneste høringssvar

21.09.15 Svar (2450) Banedanmark
21.09.15 Svar (1758)
04.09.15 Svar (2300)
19.08.15 Svar (1720)
19.07.15 Svar (1705)
06.07.15 Svar (1705)
30.06.15 Svar (1705)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning,
Teknik og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66