Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Justering af klynger og netværk

Officielt navn: Justering af klynger og netværk
Type: Andet
Høringsperiode: 27.08.15 til 09.10.15
Sagsnr: 2015-0157818

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 26. august 2015 behandlet indstilling om justering af klynger og netværk og besluttet at sende forslaget i høring.

Med Fremtidens Fritidstilbud bliver fritidsstrukturen i København ændret. Det indebærer blandt andet, at fritidshjem og klubber samles organisatorisk i henholdsvis fritidsinstitutioner og fritidscentre. Dette resulterer i færre enheder/institutioner, samt at nogle af enhederne/institutionerne sammenlægges på tværs af den eksisterende klynge- og netværksstruktur. 

Derfor skal den nuværende organisering af klynger og netværk justeres.

Rammen for forslaget om den konkrete organisering i klynger og netværk er Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om, at:

  • fritidsinstitutioner fremover skal organiseres i én samlet enhed (kommunal, selvejende eller KKFO) til én folkeskole (1:1)
  • klubber organiseres i fritidscentre med én leder (kommunale eller selvejende), som dækker flere skoler.

Principperne bag forslaget til organiseringen af klynger og netværk er, at klynger og netværk fremadrettet skal:

  • understøtte en bæredygtig stillingsstruktur ved at etablere klynger med tilbud til børn og unge i forskellige aldre, så de ansætte kan opretholde samme beskæftigelsesgrad som i dag ved fx også at arbejde i en daginstitution i klyngen
  • sikre institutionernes levedygtighed
  • optimere anvendelse af ressourcer til ledelse samt sikrer brede kompetencer i ledelsesgruppen.

Forslaget sendes i høring for at give jer mulighed for at tilkendegive jeres holdning til anbefalingen af den konkrete organisering i klynger og netværk.

Forslaget stiller IKKE nye eller ændrede krav til ledelsesformen i klynger, netværk eller enheder og forslaget påvirker IKKE den lokale pædagogiske metode, der anvendes i en enhed.

Seneste høringssvar

09.10.15 Svar (2200) Forældrerådet Møllehuset
09.10.15 Svar (2200) Forældrebestyrelsen NB8
09.10.15 Svar (2400) Forælder på Bellahøj Fritidscenter
09.10.15 Svar (2500) Børneringen
09.10.15 Svar (2200) Murergårdens Klub
09.10.15 Svar (2200) NB8
09.10.15 Svar (1658) København Kommune
09.10.15 Svar (2720) Fritids og ungdomsklub Højen
09.10.15 Svar (2200) Samuelsgården
09.10.15 Svar (2200) Mosters Hus (NB8)
09.10.15 Svar (2700) Tingbjerg Heldagsskole
09.10.15 Svar (2100) Klynge IB2
09.10.15 Svar (2100) Ø10
09.10.15 Svar (2100) Ø10
09.10.15 Svar (2200)
09.10.15 Svar (2200)
09.10.15 Svar (2200)
09.10.15 Svar (2200)
09.10.15 Svar (2200)
09.10.15 Svar (1058)
09.10.15 Svar (1699) Ledelse og bestyrelse i Teaterskolen Teaterbutikken
09.10.15 Svar (2700) Fundamenterne
09.10.15 Svar (2300) Netværk Christianshavn Bryggen SE3
09.10.15 Svar (2720) Van 3
09.10.15 Svar (2720) Børneinstitutionen Langhuset
09.10.15 Svar (2200) Dosseringens Vuggestue
09.10.15 Svar (2200) Sankt Johannes Gårdens Integ. Børne/Ungeinsti
09.10.15 Svar (2100) Ø10's medarbejdere
09.10.15 Svar (2700) Ledelsesteamet BH3
09.10.15 Svar (2300) Klynge A5
09.10.15 Svar (2400/2700) Bestyrelsen, Udflytterbørnehaven Nordtoftegård
09.10.15 Svar (2300)
09.10.15 Svar (2200)
09.10.15 Svar (2100)
09.10.15 Svar (2450) Kgs. Enghave Netværk
09.10.15 Svar (1704) Klynge IB6
09.10.15 Svar (2200)
09.10.15 Svar (2400) Børnehuset Gemmet
09.10.15 Svar (2720) Randbølle & Den integrerede Institution ved Katriendals Skole
09.10.15 Svar (2720) Netværket ME5
09.10.15 Svar (2700) Fritidshjemmet Smørblomsten
09.10.15 Svar (2300) Skolebestyrelsen, Sundbyøster Skole
09.10.15 Svar (2100) Østerbrogården
09.10.15 Svar (2100) Børnehaven Æbelø Forældre
09.10.15 Svar (2300) Klynge A15
09.10.15 Svar (1322) Dronning Caroline Amalie
09.10.15 Svar (2700)
09.10.15 Svar (2700) Børnehaven Det Gule Hus
09.10.15 Svar (2300) Klynge A4
09.10.15 Svar (2200) KVISTEN
09.10.15 Svar (2100) Københavns Forældreorganisation
09.10.15 Svar (2770)
08.10.15 Svar (2200) Klynge NB7
08.10.15 Svar (2200) Forældreråd Syvspringeren
08.10.15 Svar (2720) Mor til barn i "Humlebo Børnehave"
08.10.15 Svar (2200)
08.10.15 Svar (2200)
08.10.15 Svar (2300)
08.10.15 Svar (2200)
08.10.15 Svar (2200)
08.10.15 Svar (2200)
08.10.15 Svar (2700) Institutionsbestyrelsen for Husum Menighedsvuggestue og Husum Menighedsbørnehave
08.10.15 Svar (2300)
08.10.15 Svar (2200) Forælder fra Kastaniehuset
08.10.15 Svar (2200) Forældrerådet Børnehuset Tusindfryd
08.10.15 Svar (1355)
08.10.15 Svar (2200) vuggestuen Røde Rose 1
08.10.15 Svar (2200) Murergårdens Integrerede Institution
08.10.15 Svar (2200)
08.10.15 Svar (2200)
08.10.15 Svar (2720)
08.10.15 Svar (2720)
08.10.15 Svar (2100) Ø10
08.10.15 Svar (2100) Ø10
08.10.15 Svar (2300)
08.10.15 Svar (2300) Børnehuset Bryggen
08.10.15 Svar (2100) Ø10
08.10.15 Svar (2100) Ø10
08.10.15 Svar (2300) Klynge A17
08.10.15 Svar (1418)
08.10.15 Svar (2400) Netværket MUFFEN
08.10.15 Svar (2700) Menighedsbørnehaven Parkhøj
08.10.15 Svar (2200) Linden - Integreret institution
08.10.15 Svar (2100) Klynge Ø6
08.10.15 Svar (2300) Forældrebestyrelsen i klynge A15
08.10.15 Svar (2200) Skt. Johannes Gården
08.10.15 Svar (2300) Skolen ved Sundet
08.10.15 Svar (2500) Beboere i Folehaven
08.10.15 Svar (1310) Netværket Asylselskabet
08.10.15 Svar (2500) Spindegården
08.10.15 Svar (1362) Idrætsbørnehaven Hylet
08.10.15 Svar (2200) Sankt Johannes Gårdens Integ. Børne/Ungeinsti
08.10.15 Svar (2700) Gadeplansteam
08.10.15 Svar (2100) Skjold og Østerbrogården
08.10.15 Svar (2100) Østerbrogården
08.10.15 Svar (2100)
08.10.15 Svar (2100) Netværk Frie 12/13
08.10.15 Svar (1150) Frie 10
08.10.15 Svar (2100) Krauseren. Personale og bestyrelse
08.10.15 Svar (2100 ) BUPL Hovedstaden
08.10.15 Svar (1150) Røde Ko I Centrum
08.10.15 Svar (2100) Haraldsgården og netværk 2100
08.10.15 Svar (1674) Paraplyorganisationen fobu
08.10.15 Svar (1453 K) Frederiks d.VI´s Asyl
08.10.15 Svar (2200 N) Carolinehaven
08.10.15 Svar (2700 ) Best formand, vuggestuen Haletudsen
08.10.15 Svar (2300) Børnegården i Sundby/Fritidshjem/Klub, Ønske Øeen
08.10.15 Svar (2100) Klynge Ø2
08.10.15 Svar (2400) Utterslev Skole
08.10.15 Svar (2300)
08.10.15 Svar (2400) Børnehaven AnsgarsEngle
08.10.15 Svar (2700)
08.10.15 Svar (2700)
08.10.15 Svar (2700) klub3eren
08.10.15 Svar (2300) Klynge a8
08.10.15 Svar (1662) Den selvejende klynge Saxoly
08.10.15 Svar (1756 Kbh V) Børnehaven Asmundsminde
08.10.15 Svar (2700)
08.10.15 Svar (2100) Klynge IB4
08.10.15 Svar (2500) Folehavens Ungdomshus
08.10.15 Svar (2300) Integreret 3-14 års institution
08.10.15 Svar (2100) Rosenborg Frihavns børnehave
08.10.15 Svar (2100) Rosenborg Frihavns børnehave og Æbeløgade Børnehave
08.10.15 Svar (2200) Børnehuset Tusindfryd
08.10.15 Svar (2700) Humlebo Børnehave
08.10.15 Svar (2100) Klynge Ø4
08.10.15 Svar (2500) Kirsebærhavens Kulturcenter / bekymret borger
08.10.15 Svar (2300) Klynge A1
07.10.15 Svar (2200)
07.10.15 Svar (2720) VAN5 forældrebestyrelse
07.10.15 Svar (2720) Højen Forældreråd
07.10.15 Svar (2700) Smørhullet Fritids- og Ungdomsklub
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2200) Vuggestuen mosters hus
07.10.15 Svar (2400)
07.10.15 Svar (3000)
07.10.15 Svar (2300) Vuggestuen Ingolf/Følfod
07.10.15 Svar (2700) Bellahøj Fritidscenter
07.10.15 Svar (1358) BUF NETVÆRK FRIE 9 og ME 6
07.10.15 Svar (2200)
07.10.15 Svar (2200)
07.10.15 Svar (1756 ) Barnets Hus-Amerikavej
07.10.15 Svar (2200) NB8
07.10.15 Svar (23000) Forældrerådet Børnehaven Perder Lykkes vej 77
07.10.15 Svar (2700) Netværket Bellahøj(VBH4)
07.10.15 Svar (2300) Selvejende Amager institutioner
07.10.15 Svar (2200)
07.10.15 Svar (2200) Klynge NB 8
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (1466) Christianshavns Lokaludvalg
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (2100) Ø10's forældrebestyrelse
07.10.15 Svar (2100) Ø10
07.10.15 Svar (1650) Forælder
07.10.15 Svar (1666) Klynge VE4
06.10.15 Svar (2200)
06.10.15 Svar (2400) TK´s ungdomsgård, RYAC, Børnehaven Rådvadsvej/Kantorparken
06.10.15 Svar (1663) Fritidshjemmet Storegårdsvej
06.10.15 Svar (2300) Netværk71
06.10.15 Svar (1307) FRIE 10 Vuggestuen ved botanisk have
06.10.15 Svar (2100) Inst. Rosalie
06.10.15 Svar (1418) Klynge IB8, BUF
06.10.15 Svar (2200) Børnehuset Balder
06.10.15 Svar (1656) Skolebestyrelsen på Gasværksvejens Skole
06.10.15 Svar (2100) Børnehaven Stadens Vænge
06.10.15 Svar (1658 ) Selvejende klubber på Vesterbro, - Settlementets børn og unge, Vestervang fritidshjem- og fritidsklub, Teaterbutikken og Vesterbro Ungdomsgård
05.10.15 Svar (2200)
05.10.15 Svar (2200 ) Forfatterhuset
05.10.15 Svar (2200 ) Forfatterhuset
05.10.15 Svar (2200)
05.10.15 Svar (2100) Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
05.10.15 Svar (2500) forældrebestyrelsen Klynge VAL5
05.10.15 Svar (2400) Daginstitutionen
05.10.15 Svar (2200)
05.10.15 Svar (2450) Børnehuset Spiren
04.10.15 Svar (2100) Bekymret forælder (i Rosenborg frihavn børnehave)
04.10.15 Svar (2300) Klynge A19
04.10.15 Svar (2100)
02.10.15 Svar (2700)
02.10.15 Svar (2200)
02.10.15 Svar (2100 ) Klynge Ø3 - Forældrebestyrelsen
01.10.15 Svar (2100) Pumpestationens Fritidscenter, Klub Lomholt & TPHU
01.10.15 Svar (2200) Meget bekymret forældre fra Mosters hus
01.10.15 Svar (1554) Ib5 Børnebyen Vandværket
30.09.15 Svar (2100) LFS
30.09.15 Svar (2200)
30.09.15 Svar (2100) Integreret institution
28.09.15 Svar (2100) Klynge Ø3
28.09.15 Svar (2300)
28.09.15 Svar (2300) Bestyrelsen for Klynge A13
28.09.15 Svar (2100) Børnehuset Kilden
25.09.15 Svar (2300) Bekymret forældre
25.09.15 Svar (2300)
24.09.15 Svar (2300) Bestyrelsen, Den selvejende institution Thorsanna
24.09.15 Svar (2700) Klynge Sommerfuglen i Tingbjerg
23.09.15 Svar (1553)
23.09.15 Svar (2700) Klynge BH 2
23.09.15 Svar (2720) klynge Van 5
21.09.15 Svar (2720) Vanløse Lokaludvalg
17.09.15 Svar (1359)
17.09.15 Svar (2200)
16.09.15 Svar (2300)
16.09.15 Svar (2300)
10.09.15 Svar (2700) TR og AmR i Tingbjerg Klynge

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Områdesekretariatet