Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Juletræsstader

Officielt navn: Nye retningslinier for juletræsstader
Type: Andet
Høringsperiode: 18.06.13 til 30.08.13
Sagsnr: 2013-0152812

Høringen er afsluttet!

Salg af juletræer varsler julens komme på hjørner og pladser rundt omkring i København i december måned. Her kan Københavnerne købe deres juletræer og andet julestads og staderne ses som et velkomment element i bybilledet.

Den nuværende stadeordning betyder, at stadeholdere år for år har mulighed for at gentegne deres stade og eventuelle ledige stader kan d. 30. september efterfølgende erhverves ved personligt fremmøde i Kundecenteret. Her har der udviklet sig tradition for, at interesserede slår lejr uden for og kl. 8.00 inviteres indenfor til rundstykker og kaffe, hvorefter de ledige stader fordeles efter først til mølle-princippet. Dog kan man kun få tilladelse til ét stade pr. person.

Ændringer af ordningen
Forvaltningen ønsker at ændre ordningen for juletræsstader således, at ledige pladser fremover fortrinsvis tildeles godkendte folkeoplysende foreninger i København.

Formålet med fortrinsvis at tildele det lokale foreningsliv juletræsstadepladserne er at give foreningerne en ny indtjeningsmulighed, der samtidig kan indgå som en del af foreningens aktiviteter. Da det folkeoplysende arbejdes mission bl.a. er at bidrage til aktiv deltagelse og kompetenceudvikling kunne salg af juletræer f.eks. også tænkes som en mulighed for at opkvalificere foreningens medlemmer og give dem en bedre forståelse af det at være erhvervsdrivende.

Gentegningsretten bibeholdes fortsat, men nu kun for en tre-årig periode – modsat tidligere, hvor den i princippet var for altid - med mulighed for yderligere forlængelse, hvis kommunens retningslinjer og betingelserne i tilladelsen er overholdt.

Derudover vil ledige pladser fremover blive slået op på kommunen hjemmeside, hvor interesserede så kan ansøge – på samme måde, som ordningen for faste stadepladser også administreres. Forvaltningen vil derefter fordele de ledige stadepladser til de bedst egnede ansøger ud fra kriterier som f.eks. sortiment, pris, antal m2 mv.

Forvaltningen vil fremover øge tilsynet og på den baggrund opsige de stadeholdere, som ikke overholder de nye retningslinjer for juletræsstader.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Københavns Erhvervsservice,
Louise Zachariassen,
3046 3407