Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Grønttorvsområdet tillæg 2 - supplerende høring

Officielt navn: Grønttorvsområdet tillæg 2 - supplerende høring
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 17.07.15 til 16.08.15
Bydel:
Sagsnr: 2015-0148043

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Ved den offentlige høring fra den 17. februar til den 15. april 2015 har kommunen modtaget en række henvendelser, som betyder, at lokalplanforslaget med kommuneplantillæg og miljørapport er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at planforslagene sendes i supplerende høring

Lokalplanen er vedtaget

Se høringsside for den endelige lokalplan Grønttorvsområdet tillæg 1

Tidligere materiale

Lokalplanforslag i supplerende høring

Hent supplerende høring for Grønttorvsområdet tillæg 2 som PDF (21 mb)
PDFen består af 24 siders supplerende høringsmateriale lagt foran det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag.

Den supplerende høring blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 17. juli 2015.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning,
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66