Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Grønttorvsområdet tillæg 1 - lokalplan 462-1 med kommuneplantillæg

Officielt navn: Grønttorvsområdet tillæg 1 - lokalplan 462-1 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 17.02.15 til 15.04.15
Bydel:
Sagsnr: 2014-0065894

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planerne gør det muligt, at omdanne Grønttorvet til et integreret byområde med en større boligandel end fastlagt i lokalplan nr. 462. Der muliggøres opførelse af 270.000 m2 nybyggeri omkring en offentligt tilgængelig park, der etableres på Grøntorvshallens areal, hvor dele af konstruktionen bevares.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan Grønttorvsområdet tillæg 1 med kommuneplantillæg nr. 49 som PDF (15 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftaler, partnerskabsaftale, miljørapport, henvendelser modtaget i høringsperioden, supplerende høring mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. oktober 2015.

Tidligere materiale 

Supplerende høring 

Lokalplanforslaget blev sendt i supplerende høring den 17. juli 2015.
Se supplerende høring for Grønttorvsområdet tillæg 2

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 2 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, miljøvurdering og øvrige bilag.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 17. februar 2015.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Telefon: 33 66 33 66