Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Grønttorvsområdet - lokalplan 462

Officielt navn: Grønttorvsområdet - lokalplan 462
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 18.05.11 til 18.08.11
Bydel:
Sagsnr: 2008-45362

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planen skal muliggøre, at Grønttorvsområdet kan omdannes til et tæt bykvarter med en blanding af bolig og erhverv, herunder butikker og kulturelle, sociace og uddannelsesmæssige institutioner samt kreative erhverv.

Nyt tillæg

Høringsside for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 462 - Grønttorvsområdet som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Grønttorvsområdet som PDF

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign