Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Fremtidig organisering af Hafniaskolen

Officielt navn: Fremtidig organisering af Hafniaskolen
Type: Andet
Høringsperiode: 26.09.16 til 18.11.16
Bydel:
Sagsnr: 2016-0250584

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 21. september 2016 behandlet indstillingen ”Fremtidig organisering af Hafniaskolen”.

Hafniaskolen blev etableret 1. august2014 ved en sammenlægning af Den selvstændige Skole Grupperne og Familiekurserne København. Det var ved etableringen af Hafniaskolen ambitionen, at skolen på lidt længere sigt kunne få en mere samlet fysisk placering, og at det kunne ske i tilknytning til en folkeskole. Det er der nu mulighed for ved, at skolen placeres som en specialklasserække på Skolen på Strandboulevarden (SPS).

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at sende Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag om, at Hafniaskolen ophører med at være en selvstændig skole og i stedet fremover organiseres som specialklasserække på Strandboulevardskolen med en fysisk placering af størstedelen af skolen på SPS' grund, i offentlig høring.

Efter høringen behandles sagen i Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen. Den organisatoriske ændring kan i givet fald træde i kraft ved skoleårets begyndelse 2017/18.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Center for Policy