Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring om VVM af IKEA varehus ved Kalvebod Brygge

Officielt navn: Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse for IKEA varehus ved Kalvebod Brygge
Type: Andet
Høringsperiode: 17.09.15 til 15.10.15
Sagsnr: 2015-0215358

Formålet med projektet er at bygge et nyt bynært IKEA varehus i det centrale København. Varehuset skal supplere de eksisterende varehuse i Høje-Taastrup og Gentofte. Varehuset forventes primært at henvende sig til kunder i København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner. Den centrale placering tillader, at mange kunder vil kunne benytte offentlig transport eller cykel.

Varehuset ønskes opført som én stor samlet bygning, med hovedindgang fra Dybbølsbro. Det grønne strøg mellem Kalvebod Brygge og jernbanen vil fortsætte hen over taget på det nye IKEA varehus og Dybbølsbro og videre mod syd.

Ved anlæg af et nyt varehus på Kalvebod Brygge forventes de vigtigste miljøpåvirkninger at være de ændrede trafikmønstre for såvel bil- som cykeltrafik, konsekvenser for detailhandlen samt den visuelle betydning. I anlægsfasen vil påvirkningen fra støj og vibrationer og eventuel påvirkning af grundvand blive undersøgt. Den kommende VVM-redegørelse vil herudover belyse eventuelle behov for afværgeforanstaltninger. 

Indtil den 15. oktober 2015 kan du komme med dine idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i den VVM redegørelse, som Københavns Kommune skal i gang med at udarbejde.

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse, sagsbehandler Thomas Frederik K. Iversen