Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken

Officielt navn: Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken
Type: Andet
Høringsperiode: 09.05.16 til 28.05.16
Sagsnr: 2016-0221349

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 28. april 2016 behandlet indstilling om Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på høring af Brønshøj-Husum lokaludvalg inden der træffes endelig beslutning. Høringsfristen er den 27. maj 2016.

Forslaget sendes desuden i høring hos øvrige interessenter via høringsportalen http://www.blivhoert.kk.dk/ med samme høringsfrist.

Efter høringen vil sagen igen blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 23. juni 2016.

Høringsmaterialet er følgende: 

  • Indstilling vedr. Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken
  • Bilag 1. Business case Flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken
  • Bilag 2. Referat af møde mellem områdechef for Kultur Nord og formanden for lokaludvalget
  • Bilag 3. Udtalelse fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
  • Bilag 4. Bevillingsmæssige konsekvenser og økonomitabeller på anlæg.

Høringsmaterialet findes på nedenstående link:
http://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-m%C3%B8demateriale/28042016/edoc-agenda/dc503240-f52e-4936-b929-1589670e8cfa/b70d79c3-9792-4282-84d1-110af64e6beb

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Henriette Hye-Knudsen
Bibliotekssamarbejde
Kultur- og Fritidsforvaltningen