Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Etablering af ny skole på Artillerivej

Officielt navn: Etablering af ny skole på Artillerivej
Type: Andet
Høringsperiode: 02.03.15 til 17.04.15
Bydel:
Sagsnr: 2015-0048610

Det blev i Budget 2015 besluttet at afsætte 450,9 mio. kr. i anlægsmidler til at opføre en ny tresporet skole på Artillerivej på Islands Brygge, inkl. 336 fritidspladser og med idrætsfaciliteter til skolens brug. Budgetbeslutningen forholder sig ikke nærmere til organiseringen af skolen og fritidstilbuddet. Der blev i forbindelse med forberedelserne til budgetforhandlingerne beskrevet forskellige forslag til scenarier for etableringen af skolen (bilag 1 til indstillingen).

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 25. februar 2015 behandlet medlemsforslag fra Socialdemokraterne om høring af lokalområdet om etablering af ny skole på Artillerivej og besluttede at sende de forskellige scenarier - forud for den aftalte inddragelsesproces – i høring i lokalområdet Amager Vest, dvs. lokaludvalget, kommende brugere og andre interessenter, hvorefter udvalget igen drøfter forslag til organiseringen af skole og fritidstilbud.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Center for Policy