Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år

Officielt navn: Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år
Type: Andet
Høringsperiode: 01.10.12 til 02.11.12
Sagsnr: 2012-765509
For at mindske chanceuligheden i København har Pædagogisk Kvalitetsudvalg foreslået at øge desociale normeringer og samtidig udvide ordningen, så den gælder hele 0-13 årsområdet og ikke kun 0-5 årsområdet. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny budgetmodel for at imødekomme ønskerne om at øge og udvide ordningen samt i højere grad at fokusere midlerne på de mest udsatte børn. I den nye model er der rettet op på ovenstående skævheder, og modellen er udvidet til at omfatte hele 0 -13 års området. De sociale normeringer koncentreres om de institutioner, der enten har mange børn eller har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem, så disse børn oplever en kvalitativ pædagogisk forskel. Ressourcerne følger dermed de udsatte børn.   Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 26. September 2012 behandlet indstilling ”Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år” og vedtog at sende indstillingen i høring.   Forvaltningen vil efter høringen præsentere udvalget for høringssvarene og fremlægge indstilling på baggrund af dem.