Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Applebys Plads karréen - lokalplan nr. 528

Officielt navn: Applebys Plads karréen - lokalplan nr. 528
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 02.09.15 til 28.10.15
Sagsnr: 2015-0039814

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med lokalplanen er at muliggøre nybyggeri til boliger i Applebys Plads karréen og langs Langebrogade samt husbåde langs Christianshavns Kanal. Desuden muliggøres publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen for ejendommene langs Inderhavnen og Christianshavns Kanal.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 528 Applebys Plads karréen som PDF (8 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, ændringsforslag, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. februar 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Applebys Plads karréen som PDF (9 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. september 2015

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv. 
Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byplanlægning
tlf: 33 66 33 66