Høringssvar vedrørende Bådehavnsgade Vest

Oprettet: 27. november 2022
Svarnummer:
5

Indsendt af

Mette Bundvad

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Der lægges op til at bygge i 30 meters højde. Bygges så højt, vil det nye byggeri reelt tage livet af det unikke havnemiljø i Bådehavnsgade, som er det sidste af sin slags i København. Et lavere byggeri vil derimod i højere grad kunne indgå i sammenhæng med det nuværende miljø omkring Fiskerhavnen til gavn for både beboerne omkring havnen og de kommende beboere i det nye byggeri. Der opfordres derfor til at nytænke byggeriets højde, så både havnemiljø og det grønne område på Tippen kan skærmes og vedblive med at være et tilgængeligt og attraktivt miljø for områdets beboere og et brugbart rekreativt område for resten af København.