Høringssvar vedrørende Bådehavnsgade Vest

Oprettet: 16. november 2022
Svarnummer:
2

Indsendt af

J. Wood og S. Eidsmo

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

For at kunne rumme eksisterende virksomheder og det antal nye beboere samt handlende, som der lægges op til i kommuneplantillægget, er der behov for at forbedre de trafikale forhold ved krydset Bådehavnsgade og Sydhavnsgade/Sjællandsbroen. Som beboere i området oplever vi dagligt, at der allerede under de nuværende forhold er bilkødannelse på Bådehavnsgade (mod Sydhavnsgade) samt ved venstresvingsbanen fra Sjællandsbroen mod Bådehavnsgade. Krydset er også farligt for cyklende og gående på grund af mange store lastbiler, som betjener Stark, skrothandlerne og genbrugscentret i Bådehavnsgade.

Der er desuden behov for at skabe parkeringspladser ifm. med det nye byggeri enten ved gadeparkering inde i det nye område eller endnu bedre i et parkeringshus på området. Pt. er gadeparkeringen på Bådehavnsgade godt belagt døgnet rundt og sidegaderne (Vej 5 til Vej 10 ejet af By&Havn) ved Fiskerhavnen er tæt på 100 % belagt døgnet rundt.

Da det planlagte byggeri på Stejlepladsen (900 boliger) IKKE anlægger 1 parkeringsplads per 120 kvm bolig, er der stærkt behov for, at kommende byggeri ved Bådehavnsgade Vest overholder gængse regler vedr. antal parkeringspladser per antal boligkvadratmeter samt per erhvervskvadratmeter.

Kommuneplantillægget lægger op til en byggehøjde på helt op til 30 meter, hvilket vil betyde, at det nye byggeri reelt vil tage livet af det unikke havnemiljø i Bådehavnsgade, som er det sidste af sin slags i København. Med byggeri i den højde vil bygningsmassen totalt dominere området fysisk, og de mange nye beboere vil med deres aktiviteter og færden uvægerligt overtage området og inden for kort tid udslette det eksisterende havnemiljø. Skrækscenariet findes allerede i dag og kan beses i Tømmergraven ved Havneholmen. Her ligger der en symbolsk stribe kaj med skibe helt omgivet af højhuse. Det var engang et hyggeligt og autentisk sted, som kunne forundre og inspirere forbipasserende. Det er det ikke mere.

Selv 24-meters bygninger vil kaste lange skygger over Tippen om morgenen og over Fiskerhaven om eftermiddagen. Brugere af Tippen og Fiskerhavnen vil opleve, at det nye byggeri tårner sig op som en mur mod solen og månen. En maksimal bygningshøjde på 10-12 meter derimod vil bidrage til, at der skabes en harmonisk overgang mellem Tippens naturværdier og havnens kulturværdier. Det handler om at vise respekt og samhørighed med det bestående byggeri og det bestående miljø.

Bygningsfacaderne må gerne bugte sig med forskellige højder mod Bådehavnsgade og mod Tippen. Facaderne må også gerne brydes med veje eller stier ind til det nye område for at undgå, at det virker for lukket og bastant. Det eksisterende havneområde er med sine små veje letgennemtrængeligt, og det bør det nye byggeri også være.    

Det ville være fint med et supermarked ved Bådehavnsgade Vest. Et supermarked her vil være indenfor gå-/cykelafstand for beboere ved Fiskerhaven, Stejlepladsen, Sydporten (Molestien 7) og Borgmester Christiansens Gade og Sydhavnsgade.

Planen om etablering af en svømmehal i kommuneplantillægget er god. Svømmehallen på Vesterbro er overbelastet til hverdag fra 07:00-9:00 og 15:30-18:00, og der er lange vestelister til svømmeundervisning for børn overalt i byen. Valby Vandkulturhus egner sig ikke til svømmetræning, da bassinerne er små. Pt. har København kun et 50-meter bassin ved Bellahøj. Der er et stort opland af potentielle bruger til et 50-meter bassin lokalt pga. nybyggeri ved Sluseholmen, Teglholmen, Engholmen, Borgmester Christiansens Gade, Sydporten (Molestien 7) og Sydhavnsgade. Et svømmebassin ved Bådehavnsgade Vest vil også være i gåafstand fra metrostationerne Mozarts Plads og Sluseholmen, og vil dermed vil det være tilgængeligt for børn og unge fra hele byen.