Oprettet: 17. oktober 2022
Svarnummer:
205

Indsendt af

Niels Wellendorf

Virksomhed / organisation

Rådet for Bæredygtig Trafik

Postnr.

2200

By

Nørrebro

Høringssvar

                                                                                                       Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N

 

17. oktober 2022

 

 

Københavns Kommune

 

Høringssvar til Idéfasehøring for metrolinje M5

Rådet for Bæredygtig Trafik har følgende kommentarer til forslaget om en ny metrolinje M5.

Forbindelsen over havnesnittet, M5 østlig linje

Vi finder at en nødvendig aflastning af metrolinjerne 1 og 2 over Havnesnittet bør ske hurtigt, billigt og effektivt ved etablering af en letbane fra København H over Langebro til Amagerbro og videre ud ad Amagerbrogade til Tårnby, Kastrup og lufthavnen.

En letbane vil både aflaste havnesnittet og supplere rejsemulighederne på Amager effektivt.

En moderne letbane har samme kapacitet som de eksisterende metrolinjer i København, og giver med flere stationer og en linjeføring i gadeniveau en bedre og mere effektiv dækning af de områder den kører igennem. En letbane vil fra dør til dør desuden have samme rejsetider som en metro.

En letbane kan etableres væsentlig hurtigere end en metro og til en omkostning på 1/5 del af prisen for en metro.

I forhold til forslaget om metrolinje M5, lilla linje, er stationerne København H og Amagerbrogade sammenfaldende, mens letbanen herudover betjener områder ved Langebro, Islands Brygge, Amagerbro (med forbindelse til eksisterende metro) samt byområderne langs Amagerbrogade og dele af Tårnby og Kastrup.

En letbane kan også få en afgrening på Amagerbro mod Prøvestenen og Refshaleøen mv.

Vi henviser her til foreningen Letbaner.dk’s forslag om letbaner i København og til denne forenings høringssvar til idéfasehøringen af 5. oktober 2022.

http://letbaner.dk/docs/2021-10-08_Letbanefolder-etape-2-3_A4.pdf

https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/svar-materiale/hoeringssvar_fra_lbdk_om_metrolinje_5_5._oktober_2022.pdf

Evt. forlængelse som ringforbindelse over Rigshospitalet, M5 nordlig linje