Oprettet: 5. oktober 2022
Svarnummer:
150

Indsendt af

Helge Bay

Virksomhed / organisation

Letbaner.dk

Postnr.

8660

By

Skanderborg

Høringssvar

 

5. oktober 2022

Københavns Kommune

Høringssvar til Idéfasehøring for metrolinje M5

Foreningen Letbaner.dk har følgende kommentarer til forslaget om en ny metrolinje M5.

Vi finder at en nødvendig aflastning af metrolinjerne 1 og 2 over Havnesnittet bør ske hurtigt, billigt og effektivt ved etablering af en letbane fra København H over Langebro til Amagerbro og videre ud ad Amagerbrogade til Tårnby, Kastrup og lufthavnen.

En letbane vil både aflaste havnesnittet og supplere rejsemulighederne på Amager effektivt.

En moderne letbane har samme kapacitet som de eksisterende metrolinjer i København, og giver med flere stationer og en linjeføring i gadeniveau en bedre og mere effektiv dækning af de områder den kører igennem. Letbanen vil fra dør til dør desuden have samme rejsetider som en metro.

En letbane kan etableres væsentlig hurtigere end en metro og til en omkostning på 1/5 del af prisen for en metro.

I forhold til forslaget om metrolinje M5, lilla linje, er stationerne København H og Amagerbrogade sammenfaldende, mens letbanen herudover betjener områder ved Langebro, Islands Brygge, Amagerbro (med forbindelse til eksisterende metro) samt byområderne langs Amagerbrogade og dele af Tårnby og Kastrup.

En letbane kan også få en afgrening på Amagerbro mod Prøvestenen og Refshaleøen mv.

Med venlig hilsen

Helge Bay

formand

Foreningen Letbaner.dk

http://letbaner.dk/