Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 30. august 2021
Svarnummer:
116

Indsendt af

Stine Guldmann

Virksomhed / organisation

Byens Steinerskole

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Byens Steinerskole i Godsbaneterrænet

 

I det her høringssvar vil vi fortælle, hvordan Byens Steinerskole og Godsbaneterrænet er som skabt til hinanden. Født af de samme visioner, idealer og drømme. Og fortælle, hvorfor Byens Steinerskole har brug for både plads og en permanent placering for at kunne få vores fælles drømme til at blive til virkelighed. 

 

Lidt baggrund 

Byens Steinerskole er en ny grøn og bæredygtig friskole. Skolens fokus er på natur, nærvær og nysgerrighed, og det pædagogiske udgangspunkt er at tolke Rudolf Steiners 100 år gamle tanker til den moderne verden.

 

Ved skolestart i 2021 har skolen tredoblet sit elevtal til 160 og er samtidig lykkedes med at etablere en tilhørende børnehave med 21 børn. Vi er et tydeligt attraktivt lokalt tilbud for borgerne omkring Godsbaneterrænet idet 90% af vores børn kommer fra Vesterbro og Sydhavnen.

 

Vi er kommet langt med pionerånd, gejst og samarbejdsvillighed fra lærere og forældre. Men for at videreføre drømmen på længere sigt, har vi behov for et permanent rum at vokse i og med.

 

Byens Steinerskole er som skabt til Godsbaneterrænet 

Når vi ønsker mere og permanent plads i Godsbaneterrænet er det fordi vi kan se, at de to projekter er skabt af de samme tanker og idealer: 

 

Grøn profil, grønne visioner 

Ligesom Godsbaneterrænet er Byens Steinerskole bygget på bæredygtighed. Steinerskoler har rødder i biodynamisk jordbrug og en pædagogik som forbereder børnene til selvstændigt og kreativt at kunne fungere selvforsynende. 

 

Vi arbejder aktivt med at flytte undervisningen ud af klasselokalet og ind i naturen. Vores elever har en aktivitetsbaseret hverdag med pasning af have, høns og bier. Alle børn er med i tilberedning af det daglige økologiske og vegetariske måltid og får i praksis kendskab til råvarernes vej fra jord til bord. Skolens elever vil være de ideelle ambassadører for den grønne omstilling der ønskes i Godsbaneterrænet og bidrage til at højne den grønne profil for området. 

 

Fællesskab og synergi 

Vi ser skolen som en del af sin omverden. En skole er et komplekst system af relationer og fællesskaber, som rækker langt ud over dens egne fysiske rammer, og som både farver og farves af sit lokalmiljø. En skole er ikke en lukket enhed, men en levende organisme, i samspil med sin omverden. 

 

Byens Steinerskole samarbejder aktivt med sit lokalmiljø, og vores visioner er i høj grad formet med Godsbaneterrænet i sigte. Med planer om at dyrke relationerne, skabe samarbejde og synergi. Vi er allerede startet med Aarstiderne og Banegaarden, og vi ser frem til lærings- og kundskabsrelationer forankret i både baneområdets og virksomhedernes særpræg og glæder os til at åbne dørene og invitere til en svingom til vores sæsonfestivaler, julebasar og koncerter samt tilbyde relevante foredrag og workshops for voksne som børn. 

 

Mangfoldighed og international profil 

Ligesom Godsbaneterrænet ser Byens Steinerskole diversitet som en ressource og en værdi i sig selv. Med både en dansk og en international linje har skolen en mangfoldig profil, med børn og forældre fra hele byen, og fra mange forskellige nationaliteter og baggrunde. På længere sigt arbejdes der på at etablere en ungdomsuddannelse i samarbejde med steinerskoler i norden. 

 

Kreativitet og håndværk 

Med stærke traditioner inden for de håndværksmæssige og kreative fag vil Byens Steinerskole støtte op om Godsbaneterrænets historie og identitet, og vil med sine værksteder, musikliv og åbne arrangementer være en integreret del af livet i bydelen.

 

Et konkret eksempel på, hvordan Byens Steinerskole kan bidrage til områdets identitet er, at eleverne på skolen bliver undervist i smedning, hvilket forbipasserende vil kunne følge med i. Vi vil åbne dørene for byen og har blandt andet etableret et samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Mangholm økologisk besøgsgård - og disse organisationer vil naturligt bidrage til hverdagen i den fremtidige Godsbaneterrænet. 

 

Iværksætterånd 

Vi kommer med et ukueligt, kreativt og stærkt iværksætter bagland. Byens Steinerskole har allerede vist, at den bygger på et fællesskab af ildsjæle, som både kan og vil drive skolens visioner og idealer om fællesskab, samarbejde, miljøbevidsthed og kulturelt udsyn videre. Ikke bare fra skolens ledelse og administration, men også i det engagement, der findes i forældrene. I Steinerskolen er alle aktive deltagere, og alle hjælper til - om der skal slæbes møbler, males hegn eller skures toiletter. Den iværksætterånd og det engagement er drivkraften i et projekt som Godsbaneterrænet. 

 

Fleksible rammer 

Byens Steinerskole vil størrelsesmæssigt og identitetsmæssigt vokse organisk med bydelen, og vil igennem fleksibelt og transformativt byggeri dynamisk kunne tilpasse sig fysisk til omgivelserne i takt med at bydelen udvikledes og dermed bidrage med flere skole- og børnehavepladser samt på sigt et gymnasium i et hastigt voksende miljø. 

 

Det er tydeligt, at Godsbaneterrænet og Byens Steinerskole er som skabt til hinanden. Født af de samme idéer, drømme og idealer. Vi vil kunne supplere hinanden på grønneste vis i målet om at få vores fælles visioner til at manifestere sig i den virkelige verden. 

 

Vores bøn til jer er blot, at vi får den permanente plads der er behov for, for at drømmen kan blive til virkelighed. 


Med venlig hilsen

 

på vegne af Byens Steinerskole

 

Henrik Nielsen, Bestyrelsesformand

bestyrelsen@byenssteinerskole.dk         

 

og

 

Frederikke Larsson, Skoleleder

frederikke.larsson@byenssteinerskole.dk