Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 29. august 2021
Svarnummer:
98

Indsendt af

Pernille Falcon

Postnr.

1719

By

København V

Høringssvar

Området er en unik mulighed for at tilføre Vesterbro flere grønne og rekreative områder, og de faciliteter Vesterbro mangler (institutioner mm). Arealet til park, boldbaner og grønne byrum bør udvides markant fra de 9 - 12 hektar så også udfoldelse og vild natur bedre kan sikres. Bebyggelsesprocenten er for høj - den bør nedsættes. Højhuse og punktuhuse over 4 etager bør ikke indgå i planen. Udemiljøet omkring højhusene bliver erfaringsmæssigt forblæst og uattraktivt. Også sporene fra Carlsbergbyen skræmmer. I stedet bør der vælges et mere børnevenlige boligformer, hvor der også er plads til alternative boformer. 

Der bør sikes adgang på tværs af baneterrænnet via stibroer der kan forbinde området med Vesterbro og havneområdet. Der er i en tidlig fase lavet en række gode forslag (bl.a. Lokaludvalget for Vesterbro og Remiseparkens venner) der bør indtænkes istedet.