Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 30. august 2021
Svarnummer:
119

Indsendt af

Knud Erik Hansen

Virksomhed / organisation

Danmarks Naturfredningsforening - København

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

SE OGSÅ VEDLAGTE FIL

Vesterbro har altid været en tæt bydel med underskud på områder til både natur/parker og grønne arealer til idræt. De bydele der de sidste 2 årtier er skudt op rundt om Vesterbro har samme mangler på natur/parker og grønne arealer til idræt som Vesterbro. Der er i det fire nye store bydele tæt ved Godsbaneterrænet – Carlberg, Sluseholmen, Teglholmen og Enghave Brygge ikke tilføjet nye områder til natur/park og idræt. Det forstærker underskuddet på grønne arealer.

For hele København gælder det at skulle grønne arealer være fulgt med befolkningsudviklingen de sidste 10 år - hvor København er vokset med ca. 100.000 indbyggere - så skulle der have været udlagt i størrelsesorden 350 ha nye grønne områder. Det er ikke sket. Omkring Godsbaneterrænet er sket en stor byudvikling uden nye blot lidt større grønne områder. Det gør det relevant at kompensere for den tætte byudvikling ved at prioritere plads til grønne områder (til idræt og natur/park) på Godsbaneterrænnet højt.

Det er væsentligt, at placeringen af diverse mindre pladskrævende funktioner ikke kommer til at ødelægge mulighederne for at skabe sammenhængende områder med natur. Derfor bør planlægningen tage udgangspunkt i de muligheder i Godsbaneterrænet har for sammenhængende grønne områder. Og så derefter vurdere placeringen af andre funktioner.

Det samlede areal til natur/park bør være mere end de 12 ha, der er nævnt i kommuneplanen. Skal det have en funktion, som natur/parkområde for bydelene omkring, bør det ikke være under 20 ha.

Der bør være store natur/parkområder i den nordlige halvdel af terrænet. I området syd for banen bør der som minimum være et bredt natur/parkareal, der kan skabe en grøn forbindelse til Sydhavnen.

Græsarealer til idræt og områder med natur har to markant forskellige funktioner i et byområde. Det bør være plads til begge dele, men de bør betragtes som to forskellige slags områder.

De natur/parkområder der etableres bør være med natur, hvor der gives rammer for høj biodiversitet – og være natur, hvor naturen kan udfolde sig og med gode fødekæder.

Arealer til idræt bør være med græs og ikke kunststofbaner.

Godsbaneterrænet har en historie, som bør afspejle sig i arkitekturen for bygningsmassen, så det nye får det historiske til at træde frem. Det bør afspejle sig i bygningernes form og bygningsmassens højde, der bør være lav. Bydelen skal gerne med sin bygninger, naturområdet og historie fortsat være en oase i storbyen.

Det er væsentligt, at Godsbaneterrænet forbindes med en sti over banen, så kvarterne kommer til at hænge sammen og så natur/parkarealerne bliver tilgængelige for Vesterbros borgere.   

Med venlig hilsen
Knud Erik Hansen
Formand, DN København