Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 30. august 2021
Svarnummer:
108

Indsendt af

Jens Fink-Jensen

Postnr.

2740

By

Skovlunde

Høringssvar

Det er godt, at der er tænkt varierede bygningshøjder ind i planen. Det vil skabe dynamik rent arkitektonisk og oplevelsesmæssigt, og de højeste af husene (på minimum 30-40 etager) vil kunne fungere som pejlemærker i hovedstadens skyline og vil i den (set på afstand) danne en forbindelse mellem Carlsbergbyen og de kommende højhuse i Postbyen ved Hovedbanegården. Det vil dog samtidig være godt at lægge mere vægt på karrédannelse, så der dannes offentlige byrum i form af torve og pladser i forbindelse med et intimt gadenet og mere private gårdrum for beboerne inde i karréerne.