Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 30. august 2021
Svarnummer:
115

Indsendt af

Alexander Rasten Rydberg

Virksomhed / organisation

Københavns Frie Promotere

Postnr.

1432

By

KBH K

Høringssvar

Hvordan man kan indtænke kultur og natteliv i udvikling af Godsbaneterrænet

Godsbaneterrænet har i mange år huset en sprudlende og alternativ vækstlagskultur, drevet af unge ildsjæle og kreative entreprenører. Med omtanke på hvordan disse aktiviteter fremtidigt får sværere vilkår i Godsbaneterrænet, anbefaler Københavns Frie Promotere at man undersøger muligheden for at understøtte vækstlagskulturen gennem oprettelsen af kultur- og nattelivszoner.

 

Med zonerne forstås kategoriseringen af permanente og/eller midlertidige områder på Godsbaneterrænet, der kan anvendes til koncerter, udstillinger og andre kulturelle arrangementer drevet af unge kulturskabere.

 

Det kunne være med inspiration fra Kedelcentralen i Roskilde Kommune og Volume Village I Aarhus Kommune, der har fået tildelt zoner hvor unge iværksættere kan drive kulturarrangementer. I stedet for at soundbokse og spontane fester opstår utilsigtet på tværs af Godsbaneterrænet, kan man med zonerne skabe mere klarhed over hvilke områder kultur- og nattelivsaktiviteter kan afholdes uden at være til gene for naboer.

 

Zonerne bør eksempelvis tage hensyn til:

Støj og gener:

  • Afstanden til nærmeste beboelse. Der bør være passende afstand, så gener i forbindelse med musik og publikum begrænses.
  • Placeringen af lydsystem. Anlæg mm. bør være rettet mod publikum i stedet for omgivelser for at begrænse støj.

 

Placering

  • Zonerne kan med fordel placeres i områder domineret af serviceerhverv, industri og tekniske anlæg.
  • Zonerne kan med fordel placeres i områder domineret af institutioner og fritidsformål, der primært anvendes i dagstimer og hverdage.

 

Et område med større kulturel kant

Hvis Godsbaneterrænet fremtidigt skal udvikle sig til en eksperimenterende og mangfoldig byområde, bør der gøres en indsats mod at forbedre rammerne for de kreative kræfter og det kulturelle entreprenørskab, der eksisterer blandt områdets ungdom i forvejen.

 

Et fokus på kultur- og nattelivszoner giver mulighed for at eksperimentere med byudvikling på Godsbaneterrænet og herigennem give plads til små kulturaktører og de frivilligdrevet kunstneriske fællesskaber.

 

Forslaget om zonerne er blot et udkast til hvordan man bedre kan indtænke kultur og natteliv i udvikling af nye byområder. Københavns Frie Promotere stiller sig gerne til rådighed, i dialogen omkring specificering af bygninger og områder, der kan anvendes til fordel for et fremtidigt sundt og balanceret kultur- og natteliv på Godsbaneterrænet.

 

På vegne af

Københavns Frie Promotere

Anders Marc Jørgensen og Alexander Rastén Rydberg

http://www.k-f-p.dk/