Høringssvar vedrørende Bjelkes Allé - lokalplanforslag

Oprettet: 31. juli 2020
Svarnummer:
8

Indsendt af

Monika Sørensen

Postnr.

2200

By

Kbh N

Høringssvar

Jeg bor ud til matriklerne 1487 og 1527. På de to matrikler er der nu to lave bagbygninger som ikke er bevaringsværdige. Dvs. de vil kunne rives ned. Vil der så kunne bygges nyt der og i hvilken højde? Jeg er ikke interesseret i at miste den åbne udsigt jeg nu har ud til træer og netop de kønne gamle bygninger som i denne lokalplan fredes. Hvis der bygges højt der har jeg bare en mur at se ud på få meter fra mine vinduer. 

Jeg kan ikke se der står noget om disse bygninger og hvad man vil kunne tillade sig at bygge der. Der står, at forhaverne skal friholdes til grønt og at der på udbebyggede arelaer ikke lan bygge, men der står så vidt jeg kan se ikke noget om baghaverne og de bagbygninger jeg nævner på disse to matrikelnumre. Hvis der bygges høje bagbygninger på disse arealer vil det jo også ændre hele bebyggelsens udseende. 

Få nyt om høringer

Abonnér