Høringssvar vedrørende Bjelkes Allé - lokalplanforslag

Oprettet: 4. juli 2020
Svarnummer:
3

Indsendt af

Carl Erik Skjølstrup

Postnr.

5000

By

Odense C

Høringssvar

Tak for en spændende lokalplan.
Det antages, at det at gøre træerne bevaringsværdige, også betyder, at de snarest og jævnligt beskæres, så området fremtræder friseret, og så træerne ikke skygger unødigt for de lejligheder, de vokser foran.

Få nyt om høringer

Abonnér