Oprettet: 21. juli 2020
Svarnummer:
6

Indsendt af

Vibeke Milwertz

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Hej, tak for det tilsendte vedr.  udbygningen af Fl. Smidth-grunden.

Jeg ønsker indledningsvis at gøre opmærksom på, at jeg ud fra det tilsendte har meget svært ved at se den helt nøjagtige placering af den nye høje bygning i forhold til min egen. Findes der måske nogle mere oplysende tegninger/fotografier (fra øst mod vest), der afdækker dette? Så modtager jeg dem meget gerne!

MEN: Jeg er meget trist over at erfare, at Fl. Smidth agter at opføre et særdeles voldsomt højhus-byggeri ud mod Vigerslev Alle i Valby. Højhuset vil med sin beliggenhed på grunden og med sin højde på op til 39-40 meter (!) formentlig totalt fjerne vores/min dejlige udsigt mod vest, incl. udsigt til både helt fantastiske solnedgange, til himlen, til Lykkeboskolens smukke tage/tårne, til byens tage i det hele taget, til den nuværende høje Fl. Smidth-bygnings flotte gule solafskærmning og - ikke mindst - til den imponerende flagstang, som i hvert fald jeg nyder hver evig eneste gang, det er flagdag.

Jeg forstår i øvrigt slet ikke, hvorfor der åbenbart er givet en særlig tilladelse til dette høje byggeri, når det placeres i et område, der (bortset fra Fl. Smidths nuværende hovedsæde) er præget af langt lavere byggeri - fra Ramsingvej til Gl. Køge Landevej og fra Vigerslev Alle til Ib Schønbergs Alle. Og pt med mange grønne oaser til både børn og voksne. Det er stærkt kritisabelt, synes jeg. Bedre bliver det jo ikke af, at bebyggelsesprocenten på hele grunden bliver meget høj og med meget få/små 'åndehuller' for gamle som nye beboere, for gamle som nye ansatte og for de nye institutionsbørn m.fl.

Og biltrafikken i vores område må tillige forventes kraftigt forøget! Både fsva varekørsel, nye ansatte, nye beboere og nye institutionsbørn, der skal hentes og bringes. Dette strider da imod København Kommunes normale bestræbelser på at begrænse biltrafikken i byen og da ikke mindst i sådan en ny bydel som denne her i Valby. Hvorfor er dette nu pludseligt ikke noget problem? Og hvor skal alle disse biler parkere? Her er jo i forvejen alt for få p-pladser på terræn!

Angående larm, støv, kørsel og øvrige ulemper ifm. byggeriet vil jeg meget gerne have præciseret den forventede byggeperiode, herunder piloteringsperioden.

Med venlig hilsen

Vibeke Milwertz
 

 

Få nyt om høringer

Abonnér