Oprettet: 7. september 2020
Svarnummer:
35

Indsendt af

Tine

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Svar til byggeplanerne på FLSchmidt grunden:

1. Bebyggelsesprocenten på området (140%) er for høj. Københavns Kommune og lokaludvalget fejler i første omgang her ved at tillade den byggetæthed. Det gør måske godt for kommunekassen, men det gør ikke noget godt for naboerne, som gerne vil leve et liv her, hele døgnet, hele ugen, hele året. Hvordan trives man som beboer i Valby/København, det vil jeg beskrive nedenfor. 

2. Bebyggelsesprocenten betyder, at man bygger i højden, bl.a. FLSchmidt hovedbygningen med 40 meter, til gene for naboer i Valby Maskinpark og på Vigerslev alle. Den høje hovedbygning tager udsigten fra sine naboer, så den skal gøres lavere, max. 8 etager.

3. Jeg foreslår, at man fjerner den nordligste beboelsesbygning, så der er plads til mere FLS Schmidt der, så kan FLS schmidt hovedbydningen bliver lavere. Desuden bør de øvrige beboelsesbygninger ikke ændre ved skyggeforholdene overhovedet for nogen af nabobygningerne. Det bør være rammen for nybyggeriet. 

4. Skab mere plads mellem bygningerne, også til nabo-områderne, og lav et reelt grønt opholdsrum i området, ligesom man har det i Valby Maskinpark og Grønttorvet, fremfor alene kantbeplantninger, beplantede mure og lukkede gårdmiljøer.

5. Når I laver gårdmiljøerne, så sørg for mest muligt græsareal og beplantning fremfor asfalt og diverse belægninger.

4. Borgermødet den 7.9.20 har karakter af orientering og ej en reel mulighed for have indflydelse på det vigtigste, nemlig: højden af bygningerne og tætheden af byggeriet. Det andet er småtterier, som ikke har afgørende betydning. Om der er 300 eller 345 træer, en allé eller en tunnel til Valby Maskin Park er selvfølgelig vigtigt, men ikke afgørende. Det vigtigste, og af reel betydning for naboernes livskvalitet, var vist planlagt og besluttet way ahead. Det er ikke reel borgerinddragelse.

Vurdering: Alt i alt er forslaget i sin nuværende form en forringelse for naboerne til FLSchmidt området. Det er ikke et forslag i balance med sit nærmiljø. Det tager mere end det giver, gør indhug i naboernes lysforhold og udsigt, som er betydende for deres livskvalitet, mentale og fysiske sundhed. Tænk  over, om I selv ville ønske at få taget jeres lysindfald og udsigter, der hvor I nu bor. I har nu muligheden for at skabe en plan, som er det modsatte: Som ikke tager fra sine naboer, men giver noget til dem og indgår i en harmoni med dem. Forslagene ovenfor vil bidrage til at skabe denne smukke balance og harmoni. Beslut jer for, at I vil være det lysende eksempel til efterfølgelse på virkeligt betænksomt og godt naboskab. Just because you have the power to do it, og fordi tingene ikke behøver at blive gjort, som det er sket og sker mange andre steder i København lige nu. Til glæde for jeres naboer, som afhænger af jer.

 

Få nyt om høringer

Abonnér