Oprettet: 4. september 2020
Svarnummer:
32

Indsendt af

Mette Ørskov

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Som beboer på Vigerselv Allé 92 og bestyrelsesmedlem i A/B Henrikshøj er jeg meget bekymret over de nye planer om byggehøjden på den nye bebyggelse. Jeg ser at skyggetegninger viser, at der ikke skulle være problemer. MEN, det giver beboerne, herunder undertegnede, en ny udsigt. Idag er der er langt kig, som de seneste år er blevet begrænset mere og mere med udbygningen af bl.a. Valby Maskinfabik/Valby Have og Grønttovet. Jeg er glad for byens udvikling og særligt muligheden for at ibrugtage grønne arealer, men man skal indtænke nybyggeri i den eksiterende boligmasse. 

Den høje bygning i ca 39 meter er skæmmende. Ikke blot for det eksisterende fredede byggeri, som nu ikke kommer til at stå som noget særligt for sin tid. Da den nye bygning vil "overtage" som dominant. Det er under al kritik. Der bør tages hensyn til det eksiterende byggeri og lade den nuværende fredede høje bygning stå, som et monoment for sin tid. Og ikke lade den drukne i nybyggeri. Man bør vise samme hensyn som med kirker. Byggeriet bør i højere grad falde ind med de eksiterende røde karre-bebyggelser i 5 etager (inkl. høj stue/kælder). Der skal dog lyde stor ros til forslaget for at indtænke de røde farver, så en grå kolos ikke vil skæmme yderligere.

Derudover vil bygningen fuldstændigt ødelægge beboernes udsigt. Det lange kig er særligt sundhedsfremmende i en by, hvor vi rykker tættere og tættere sammen. Og hvor lys og luft dermed påvirkes i højere og højere grad. Det nye "tårn" vil være alt for dominant. Særligt i vinterhalvåret, hvor der ikke er blade på træerne.

Derudover skal der i højere grad indtænkes de trafikale problematikker. I forvejen ligger A/B Henrikshøjs andele mod Vigerslev Allé i et "rødt" område rent lydmæssigt. Og dermed i et område hvor det er sundhedsskadeligt jf. kommunens egne optegnelser. Hvordan kan det sikres at lyden begrænses (særligt asfalt/beplantning mv.)? Hvordan kan det sikres at forurening begrænses (biler der holder i tomgang ifm. kø)? Og hvordan kan den trafikale sikkerhed sikres?

Slutteligt vil jeg kritisere at I endnu engang vil lade træer i alleen slagte for udbygninger. Der bør sættes et beløb af for at sikre alleen i dette projekt. 

Mette Ørskov

Valby.

Få nyt om høringer

Abonnér