Oprettet: 8. september 2020
Svarnummer:
37

Indsendt af

Mette Christensen

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Valby den 7. september 2020. Høringssvar vedr. Forslag til tillæg 3 til lokalplan 391 og kommuneplantillæg. F.L. SMIDTH II TILLÆG 3. Efter at have læst forslag om ændring af lokalplan I forhold til F.L. Smidth har jeg følgende kommentarer. Det virker helt grotesk med et forslag om en høj, og meget massiv bygning på Vigerslev Allé. Både I forhold til højde, placering, vindpres, forøgelse af trafik hvor både en skole og i et boligområde bliver påvirket. Et stort byggeri i 8 – 9 etagers højde i et kvarter med bevaringsværdige karrébebyggelser 3 – 5,5 etager, vil stå som en voldsom klods I lokalområdet. Jeg har fuld forståelse for at et firma ønsker at få mere tidssvarende kontorer, men af hensyn til lokalområdet vil det for mig give mening, at man bygger i en højde på 4-5 etager som generelt er i området, bortset fra den bygning F.L. Smidth I forvejen har. Kunne man grave nogle etager ned? Ændring af lokalplanen vil bla. få trafikale konsekvenser med en væsentlig ændring af trafik og trafikstøj. Vigerslev Allé er I forvejen belastet af støj, og der er tidspunkter I løbet af dagen, hvor der er så meget trafik at man ikke kan have vinduer eller altandøre åbne uden at blive generet af støj og partikelforurening. Trafikstøjen overstiger vejledende grænseværdier, og en forøgelse på 1/3 flere biler pr dag, vil påvirke endnu mere. Derudover vil folkesundheden blive påvirket. Det kan give forringet livskvalitet og I værste fald en kortere levetid. En anden konsekvens er at der endnu engang vil være allé træer, der bliver fældet. Hvilket vil være en forringelse af uderummet. De skyggediagrammer der er lavet tager udgangspunkt i slut marts til midt juni, en periode hvor solen står højere på himlen. Samtidig står der at nabobebyggelsens friarealer og facader først vil blive påvirket om eftermiddagen forår/efterår og sommer aftenen. Det giver på ingen måde mening, da det er de perioder hvor der mulighed for udeliv og at være på altaner. Samt at de der bor i stuen og 1.sal få endnu mindre sol og lys. En udsigt til en høj, og for mig grim bygning, mere trafik og forurening samt, mindre grønt vil være en forringelse af min livskvalitet og lejlighedens herlighedsværdi. Jeg bor med udsigt til grønne træer og udsigt til himlen, hvilket var det der gjorde, at jeg I sin tid købte min lejlighed. Da jeg ønskede lys og udsigt og ikke at voldsomt kontor landskab foran min lejlighed. En så drastisk ændring af lokalmiljøet, vil derfor påvirke både min sundhed, trivsel og min livskvalitet. Der er i forvejen meget trafik, men jeg kan sidde og nyde træer, himmel og fugletræk fra min altan. Dog med ørepropper i. Venlig hilsen Mette Christensen.

Få nyt om høringer

Abonnér