Oprettet: 22. juli 2020
Svarnummer:
11

Indsendt af

Martin Qwist

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Som beboer på Grønttorvet er det ikke svært at forestille sig, hvad en stiforbindelse mellem Grønttorvet og Ramsingsvej vil gøre for området. Det vil binde to attraktive men også lidt gemte områder af byen sammen og indbyde til både passage og ophold. Det vil desuen være til gavn for både institutioner og erhverv i området. Stiforbindelsen er med i forslaget, men mangler finansiering til den videre analyse forud for en egentlig projektering. Baseret på min daglige gang i begge områder, så vil jeg mene, at det er af største vigtighed for en god by med sammenhængskraft, at planerne om stiforbindelsen fuldføres. Gerne sideløbende med eller samtidig med F.L. Schmidt-projektet, da det vil øge sandsynligheden for, at erhvervsdrivende og institutioner vil have en interesse i at investere tid og ressourcer i at opbygge et godt bymiljø i området.