Oprettet: 12. august 2020
Svarnummer:
23

Indsendt af

Maria Hjarner Baranski

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Poul Reichhardts Vej, Ballinghus. Beboer bemærkning til forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 391 ”F.L. Smidth II”.

1) Til lokalplantillægget ønskes der indarbejdet mulighed for etablering af integreret daginstitution, da Valby er et populært område for familier med små børn.

2) Der bør opsættes støjværn således, at støjværnet beskytter hele Valby Have mod S-togs støjen, da nuværende støjniveau umuligt kan leve op til miljøstyrelsens grænseværdier. Støjværnet foreslås opsat fra under broen (Gammel Køge Landevej) og hele vejen hen forbi F.L. Smidths matrikel, så støj ikke kan forplante sig langs bygningerne.

3) Opbakning til ønsket om gangbro og dermed en forbindelse mellem Valby have/F.L. Smidth og grønttorvet, men her bør støjværn dog også tages med i overvejelserne, da der bor bebeore rigtig tæt på jernbanen.

Få nyt om høringer

Abonnér