Oprettet: 1. september 2020
Svarnummer:
28

Indsendt af

Jesper Petersen

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Jeg vil gerne tilslutte mig kommentarerne om den trafikale situation og presset på naboområdet Valby Have.

Der er i dag allerede nærmest trafikalt kaos i området, når børn og forældre skal til og fra områdets institutioner og skoler. Det pres vil blive væsentligt forøget, hvis boligmassen udvides så markant, som der lægges op til i lokalplansforslaget. Derudover vil der i byggeperioden med meget tung trafik kunne opstå mange farlige situationer, når børn og deres forældre skal til/fra skoler og institutioner.

Jeg bor selv i naboområdet, Valby Have, som oprindeligt var fint proportioneret ift. grønne arealer. Over årene er presset på arealerne dog taget markant til, da andre naboområder har fået lov til at udvide bebyggelsesprocenterne. Det medfører mere støj og større vedligeholdelsesudgifter for os, så det er vigtigt, at en ny bebyggelse får tilstrækkeligt med grønne arealer. Her synes jeg også det er vigtigt, at gamle flotte træer bevares i videst muligt omfang.

Få nyt om høringer

Abonnér