Oprettet: 5. august 2020
Svarnummer:
22

Indsendt af

Daniel

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Jeg kan kun til fulde tilslutte mig koret af personer som brændende ønsker sig en cykelforbindelse mellem Grønttorvet til Ramsingsvej. Jeg cykler dagligt med mine to drenge på hhv. 5 og 7 år. For nuværende er det kun muligt ved enten at krydse Gl. Køge Landevej eller ved at køre ud på Retortvej. Begge veje er stærkt trafikeret, der bliver kørt meget stærkt og store dele af Retortvej er uden separat cykelsti. Særligt i myldretiden har jeg, alene inden for de sidste tre måneder, oplevet flere særdeles farlige episoder hvor jeg og/eller mine børn er blevet overset af bilister. Efter min oplevelse vil en fast cykel- og gangforbindelse over jernbanen øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter betragteligt. Jeg er ikke klar over hvor mange børnefamilier der bor på Grønttorvet, men det er min klare oplevelse at det er en meget stor andel. Grønttorvet rummer pt. én daginstitution, yderligere én er under opførsel og fra 2026 åbner der også en ny skole på Grønttorvet. Jeg opfatter der som decideret uansvarligt hvis ikke, at man tilsikrer at der etableres en ny og mere sikker cykel- og gangforbindelse.

Foruden det rent trafiksikkerhedsmæssige aspekt så vil en ny forbindelse ligeledes øge tilgængeligheden til Grønttorvet og den nye Grønttorvspark samt Caféliv betragteligt.

Få nyt om høringer

Abonnér