Oprettet: 18. juli 2020
Svarnummer:
10

Indsendt af

Vestergaard

Postnr.

2200

By

Nørebro

Høringssvar

 

Misbrugsbehandling og psykiatri bør sammenlægges snarest.

 

Emnet aktualiseres af 2 sager i direkte kontrast.

 

1.

Københavns kommune ønsker at udvide Mændenes Hjem i Istedgade, som epicenter for uro og misbrug, samlet omkring den koncentrerede Københavnske elendighed ved Halmtorvet, fikserummet H17. Cafe Dugnad, KFUKs Reden i Gasværksvej, og Colbjørnsensgade og gadeprostitutionen i Skelbækgade, mens et antal naboer sender skarpe velformulerede protester.

https://blivhoert.kk.dk/hoering/lille-istedgade-karreerne-tillaeg-1-lokalplanforslag

https://blivhoert.kk.dk/node/50658/svar

 

2.

Region Hovedstaden og 7 kommuner uden om Kbh. har via DR fået omtalt et succesfuldt fælles projekt omkring ” Psykoterapeutisk Center Stolpegården”.

 

Modsætningen giver undren:

Det kan i høj grad undre at Københavns kommune samler problemerne på Indre Vesterbro med korte indbyrdes afstande tæt på Hovedbanegården og en ny Metro-station, uden noget samarbejde med Region Hovedstaden og de 7 kommuner og deres mulige succes med en psykiatrisk indsats.  

 

Man bør samarbejde og udnytte erfaringerne fra misbrugsbehandlingen og misbrugsbekæmpelsen.

Misbrugerne skal naturligvis leve, men metoden med at samle problemerne og stille stadig flere faciliteter til rådighed i byens centrum, er noget problematisk.

 

Forslag om sammenlægning

Regionernes psykiatri og de lægelige og psykiatriske interesse-organisationer ønsker at overtage ansvaret for misbrugsbehandlingen i hele landet.

 

Det er et gammelt politisk ønske at få samlet misbrugsbehandling og psykiatri, da der som regel er en sammenhæng, hvor det kan være svært at skille årsag og virkning. Det kræver erfaring, som psykiatrien mener at have.

 

Den omfattende handel med og misbrug af alle mulige stoffer fra alkohol og hash til designer drugs, viser at behandlingerne foreløbig er slået fejl.

Alle problemerne omkring Istedgade, Skelbækgade, Halmtorvet, kalder på en ny og kvalificeret indsats, og ikke bare flere og bedre faciliteter.

 

Psykiatriens argumentation for sammenlægning af indsatserne er korrekt, selv om der mangler en præcisering af at opgaven hverken kan eller skal løses på 5 hospitaler, men spredes ud over landet, under erfaren og kvalificeret ledelse.

 

Uddannelse og penge

Det vil kræve meget mere uddannelse af mange flere, og der er desværre grænser for hvor mange specialister og terapeuter, der kan uddannes.

Gang på gang må man konstatere at det ikke er nok at give folk en teoretisk uddannelse og en fin titel. Evnerne, interessen og moralen skal også være der.

Når der skal ansættes flere med længere, relevante uddannelser koster det også penge, som skal findes!

 

Danske Regioner og de relevante interesser har udsendt flere oplæg, med samme indhold, med forskelligt sidetal.

Regionerne og psykiatrien foreslår naturligvis at samle opgaven under regionernes psykiatri.

Alkohol & Samfund ønsker derimod at bevare den lokale decentrale kommunale afvænning.

Det er vist eneste afgørende forskel. Formentlig ønsker kommunerne også at bevare den lokale kontrol.

Folketinget må finde en løsning, så psykiatri og misbrugsbehandling bliver samlet.

Partierne bag regeringen er vel enige om den nødvendige sammenlægning.

 

 

Nedenfor ses parternes oplæg.

 

16. juli 2020

DR. Omtale af at Region Hovedstaden og 7 kommuner uden om København har fundet sammen om et fælles projekt omkring ” Psykoterapeutisk Center Stolpegården”

https://www.dr.dk/nyheder/indland/mange-falder-mellem-stole-line-fik-hjaelp-til-baade-misbrug-og-psykiske-lidelser#!/  DR.dk

 

24. oktober 2019

Alkohol & Samfund

https://alkohologsamfund.dk/nyheder/hvordan-hjaelper-vi-patienter-med-dobbeltdiagnoser-bedst

 

23-03-2018

Misbrug og psykiske lidelser hænger sammen – og skal derfor behandles samlet hos regionerne

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/marts/misbrug-og-psykiske-lidelser-haenger-sammen-og-skal-derfor-behandles-samlet-hos-regionerne

 

2018 - 6 sider

Mental sundhed - Et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug Fælles udspil fra Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og Danske Regioner

https://bedrepsykiatri.dk/wp-content/uploads/2019/09/2018-dr-faelles-udspil-dobbeltdiagnose-finale-2.pdf

https://www.regioner.dk/media/8119/mental-sundhed-et-samlet-behandlingstilbud-til-mennesker-med-psykisk-sygdom-og-misbrug.pdf

 

2018 resume 2 sider

Der er brug for et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug

https://www.regioner.dk/media/9765/one-pager-misbrug.pdf

 

2012 - 9 sider inkl. litteraturliste

To diagnoser - et menneske, En faglig og effektiv misbrugsbehandling, Danske Regioner 2012

https://www.rm.dk/api/ESDHBlock/DownloadFile?blockId=349333&agendaId=7964&appendixId=38541

Få nyt om høringer

Abonnér