Oprettet: 24. august 2020
Svarnummer:
18

Indsendt af

Andelsboligforeningen Lille Istedgade 3

Virksomhed / organisation

Andelsboligforeningen Lille Istedgade 3

Postnr.

1706

By

København V

Høringssvar

Bestyrelsen Andelsboligforeningen Lille Istedgade 3.

 

Vi har med interesse læst Forslag til Tillæg til Lokalplan 259

 

Vi er fulde af respekt for ønsket om at etablere mere værdige forhold for de af vores medborgere der lever de mest usle liv i Danmark. Men har følgende bemærkninger:

1) Opførelsen blandt brugerne af Mændenes Hjem er meget støjende, uforudsigelig og præget af manglende impulskontrol, hvilket man som nabo bliver belastet af på daglig basis. Vi vil derfor at anbefale, at de fysiske forbedringer for beboerne på mændenes hjem også indtænker at naboernes beboeres behov for ro og mulighed for at lade op til næste dag. Der er adskillige eksempler på adfærdsregulerende indretning i Københavns Lufthavn. Med de rette fagfolk vil der utvivlsom kunne indtænkes hensyn til naboerne til Mændenes Hjem i udformning og indretning af Mændenes hjem og ikke mindst adgangen til Mændenes Hjem.

2) Det er uklart, hvor mange indgange, der bliver til Mændenes Hjem. Af figur 2b side 25 fremgår det at porten ud til Lille Istedgade bevares, men ikke hvordan denne adgang derudover indrettes. Det fremgår derudover ikke om indgangen på hjørnet af Lille Istedgade og Istedgade bevares, ej heller om indgangen til skyen fra Istedgade bevares. Hvis ombygningen resulterer i, at der kun bliver adgang til Mændenes hjem via en låst port overfor Lille Istedgade 3, vil det utvivlsomt resultere i en urimelig forøgelse af gener for beboerne i LiIle Istedgade 3 i form af støj og forøget trafik ind og ud gennem porten. Det er allerede i dag ganske almindelig adfærd blandt brugerne af mændenes hjem, at kaste sig mod eller sparke voldsomt til den låste port. Porten overfor Lille Istedgade 3 er i øvrigt indenfor det seneste halvår blevet udstyret med en oversized dørspion i form af et ovenlysvindue forstærket med et solidt gitter. Vi går ud fra, at formålet er at ansatte på mændenes hjem kan se hvem og hvor rolig/urolig den, der står på den anden side af porten er inden de lukker op.

3) Med udsigt til mændenes hjem og et særdeles voldeligt liv mellem brugerne af mændenes hjem, stiller vi spørgsmålstegn ved det fornuftige i at anlægge en tagterrasse som kan anvendes af brugerne på mændenes hjem. Med tanke på brugernes manglende impulskontrol kunne et håndgemæng på taget godt ende med, at der var en bruger der røg ud over rækværket.

4) Skyggediagrammerne er ikke retvisende i forhold til den maksimale forringelse af solindfald i vinterhalvåret. Der er lavet skyggediagrammer (side 10 og 11 i Forslag til Tillæg til Lokalplan 259) for henholdsvis 3 og 4 forskellige klokkeslæt for 21.marts og 21. juni. Da solen står lavest på himlen i dagene omkring vintersolhverv 21. december og ikke ved jævndøgn (21. marts) giver de forelagte skyggediagrammerne på ingen måde et retvisende billede af den maksimale reduktion af sollys i vinterhalvåret for naboerne til det forslåede byggeri.

5) Af visualiseringen på side 6 fremgår det, at højden på Mændenes Hjem efter tilbygningen vil være på samme højde som Istedgade 23. Af billedet øverste venstre hjørne på side 5 af de eksisterende forhold, fremgår det imidlertid at afslutningen af fjerde etage på mændenes hjem flugter med et punkt midt på 5. etage af Istedgade 23 og ikke som på visualiseringen, hvor etage 4 på Mændenes Hjem flugter med etage 4 på Istedgade 23. Man kunne på den baggrund få den tanke, at visualiseringen på side 6, ikke giver et retvisende billede af højden på Mændenes hjem efter ombygningen. Med andre ord kunne det se ud til at den fremtidige højde var reduceret med en halv etage på visualiseringen på side 6.

Sluttelig vil vi bemærke at det er en gennemført pinagtig neglect og skændsel, at vi i et velfærdssamfund som det danske ikke evner, at etablere en solid og koordineret indsats i forhold til brugerne af Mændenes Hjem. Brugernes problemer og udfordringer er mangfoldige og svære og vi kan på ingen måde se, at de bliver løst ved blot at etablere en tagterrasse og en opdatering af bygningens fysiske forhold til 2020-standart. Dermed bliver generne ved at være nabo til mændenes hjem hellerikke afhjulpet. Og generne er eskaleret voldsomt og blevet koncentreret omkring Mændenes hjem de senere år.

Få nyt om høringer

Abonnér