Oprettet: 20. juni 2020
Svarnummer:
4

Indsendt af

Aida Lund

Postnr.

1650

By

København V

Høringssvar

 

Høringssvar vedr. udvidelse af Mændenes Hjem

For enhver person med viden om psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer generelt, vil det være klart, at det som nabo til et ‘tilbud’ som Mændenes Hjem fylder utroligt meget i hverdagen. 

Mændenes Hjem skriver blandt andet følgende om deres ‘målgruppe' på deres hjemmeside: “... Det er derfor sjældent målet med den socialfaglige indsats, at den enkelte beboer skal blive stoffri.” og “typisk karakteriseret ved talrige indlæggelser på psykiatriske afdelinger samt talrige ophold på herberger og forsorgshjem”.

Støj, vold, utilregnelig adfærd, hærværk og livsfarligt affald er desværre meget ‘almindelige’ gener som nabo til Mændenes Hjem. Omkostningerne som nabo er både økonomiske og psykiske, og udvidelse af antal værelser samt fælles- og udendørsarealer vil unægteligt øge mængden af de allerede enorme gener, der dagligt opleves som nabo til Mændens Hjem. Flere brugere = øget mængde af problemer. Jeg er blevet overfaldet tre gange af brugere fra Mændenes Hjem, og jeg ved af gode grunde godt, at det nuværende antal af brugere ikke er en sikkerhed for mig i sig selv, men som nævnt, vil flere brugere øge risiciene og mængden af problemer.

Ideen om tagterrassen er i øvrigt særligt horribel ift. de problemer der allerede er med støj. Jeg kan kun forestille mig, at en tagterrasse vil muliggøre en øgning af de i forvejen voldsomme støjgener fra brugerne. Råb, skrig, interne slåskampe mv. er noget af det, som jeg dagligt lægger ører til fra gadeniveau. Det giver for mig ingen mening også at hæve støjgenerne på niveau med beboede lejligheder. Støjen er hæmmende og tæt nok på allerede. 

I er velkomne til at komme på besøg og ‘opleve’ den nuværende støj og uorden. I er også velkomne til at kontakte mig, så uddyber jeg gerne.

 

Venligste hilsener 

Aida

 

 

 

Få nyt om høringer

Abonnér