Oprettet: 17. marts 2019
Svarnummer:
26

Indsendt af

Osteoporoseforeningen

Postnr.

8000

By

Aarhus C

Høringssvar

Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2019-2023

Københavns Kommune har sendt sin ældrepolitik for 2019-2022 i høring.
Osteoporoseforeningen og foreningens lokalafdeling i kommunen sender
hermed et fælles høringssvar.

Vi er overordnet positive over for ældrepolitikkens fokus på fremtidens
udfordringer som en naturlig følge af stigningen af ældre borgere og
sygdomme relateret til øget alder. Som det beskrives i ældrepolitikken, så
lever hver tiende københavner over 65 år med tre eller flere kroniske
sygdomme.

Knogleskørhed (osteoporose) har været klassificeret som en af de otte
store folkesygdomme siden 2002. Omkring 550.000 danskere skønnes at
have osteoporose, og studier viser, at sygdommen koster samfundet ca.
12 mia. kr. årligt.

Osteoporose kan medføre brud på knoglerne, hvoraf de alvorligste brud er
rygsammenfald og hoftebrud. Vi ved, at et hoftebrud i gennemsnit koster
ca. 200.000 kr. medregnet udgifterne til indlæggelse, genoptræning og
efterfølgende øget behov for hjemmehjælp.2 Kommunerne står for ca. 57
pct. af udgifterne relateret til osteoporotiske brud. Det er derfor utrolig
vigtigt, at kommunen hjælper borgere med knogleskørhed med at bevare
deres førlighed og livskvalitet ved at forebygge og opspore i tide –og på
denne måde undgå indlæggelser, genindlæggelser og forøget plejebehov.

Vi glæder os derfor over ældrepolitikkens fokus på at kunne selv i
hverdagen samt at ny viden om tidlig opsporing, behandling og
forebyggelse integreres i den daglige omsorg. Vi opfordrer til, at man
tænker forebyggelse og opsporing af en af de største folkesygdomme ind i
arbejdet. Dette vil reducere antallet af alvorlige osteoporotiske brud –som
rygsammenfald og hoftebrud. Netop forebyggelse og opsporing af disse
brud er også med til at hjælpe borgerne med at forblive i eget hjem i
væsentligt længere tid.

Desværre ved vi, at der er behov for kompetenceudvikling blandt
sundhedsprofessionelle i forhold til viden om osteoporose. En
undersøgelse blandt osteoporoseramte, som foreningen netop har
gennemført, har vist, at en række faggrupper kun i lav eller meget lav grad
har tilstrækkelig viden om osteoporose. Dette må forventeligt have en
negativ effekt på både opsporing, behandling og rehabilitering.

Vi kunne derfor ønske et større fokus på viden om osteoporose blandt
både borgere og sundhedsprofessionelle. Konkret kunne dette ske ved, at
relevante enheder i kommunerne gjorde brug af Sundhedsstyrelsens5 eller
Osteoporoseforeningens oplysningsmateriale og stillede dette til rådighed
for borgerne og sundhedsprofessionelle.

Osteoporoseforeningen bifalder kommunens ønske om at give det rette
tilbud til rette tid, hvis man oplever sygdom, funktionstab, tab af en
ægtefælle eller andre begrænsninger i livet. I den forbindelse bør det
bemærkes, at i der hele Region Hovedstaden kun er rehabiliteringsforløb
for osteoporoseramte i Hillerød og Høje-Taastrup.

Vi vil derfor gøre opmærksom på osteoporoseindsatsen i kommunerne i
Region Nordjylland, som blev startet i marts 2015 og som vi i dag kender
nogle af de positive resultater af. Man har eksempelvis i de nordjyske
kommuner tilsammen reduceret antallet af hoftebrud med 100 – svarende
til ca. 20 mio.kr. (100 hoftebrud á kr. 200.000,-).

Med venlig hilsen

Ulla Knappe

Landsformand
Osteoporoseforeningen

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér