Oprettet: 5. juli 2020
Svarnummer:
5

Indsendt af

Lina Riisgaard Winding

Postnr.

1432

By

København

Høringssvar

Vi har boet på adressen; Refshalevej 141A (tidligere 141C) i 23 år. Vi ligger fortøjet ved Dok 1 præcis overfor cafeen. Der er ca. 25 m over vand fra serveringsområdet hen til vores bolig. Under de nuværende forhold uden den nye badezone kan vi se at både området , os der bor her og gæsterne har problematikker der knytter sig til manglende toiletforhold, skraldesortering og sikkerhedhensyn/regler, herunder ift. støj og badekultur.

 

I denne sammenhæng kommer vi til at fortælle noget om vores gæster herude, som ikke er særlig pænt og det kan se ud til, at vi kun synes, at folk er til besvær og larmer. Det er ikke sådan vi har det. Vi vil dele og fortsat kunne nyde livet her sammen med mange andre mennesker. Vi må kunne være her på en rolig måde, så vi alle kan mærke stedets originale kvaliteter. Vi har boet her mens området var lukket af og vi har altid ment - og mener stadig - at det er perfekt at Refshaleøen er åben for offentligheden, så alle kan nyde solnedgangen fra de smukke kajer, bade og sejle.

 

De sidste par år har det imidlertid foregået så voldsomt og på en sådan måde at området tager skade af det. Her lugter af skodder når det regner. Folk skider og pisser under træer og buske. Skraldet bevæger sig med vinden ud i havet. Fugles levesteder bliver overrendt og ødelagt. Dertil kommer at råben og skrigen er blevet hverdag, så den dag én kalder på hjælp, er det usikkert om nogen reagerer. Alt dette betyder at gæsterne herude generelt har brug for at blive gjort opmærksomme på hvordan almindelige adfærds - og færdselsregler er i en havn. Det kunne være en opgave for Københavns kommune.

 

Københavns kommune har allerede en stor badezone herude, kun 50 m fra den foreslåede nye zone. Denne badezone bruges i sommerperioden af flere tusind mennesker, der hygger sig til langt ud på natten på græsplænen foran. Til badezonen har kommunen etableret én skraldespand (nede på badebroen) og intet toilet. Badezonen har i hele perioden været velbesøgt om sommeren, og denne sommer er der kommet flere gæster.  

Græsplænen bruges også til Polterabender, firma-teambuilding og skole/kursus/uddannelsesforløbs - afslutninger. Alle disse menneskers toiletbehov serviceres ikke af kommunen, og den eneste lille skraldespand står i vandkanten, hvor skraldet ryger i havnen. REDA har sat skraldecontainere og et pissoir op under grantræerne tæt på græsplænen foran badezonen. Københavns kommune kunne bidrage med toiletter, en affaldssortering og en skodsamler station, og derved gøre området under grantræerne attraktivt igen.

 

Den nye badezone skal ligge ved cafeen, og derfor må vi forholde os lidt til den. Der er mange gæster til cafeen - de fleste fra landsiden men også en del fra vandsiden. Besøgstallet er selvfølgelig varierende. I højsæsonen er der på almindelige sommerdage ofte flere hundrede skiftende mennesker igennem serveringen hver dag. I perioder med varmt vejr eller festival på Refshaleøen er hele området omkring den lille havn og vores bolig fyldt med folk i hele åbningstiden. Cafeen har ét toilet og har ikke opsat skraldespande udenfor deres lejede areal. Dette resulterer i omfattende problematikker med oprydning og toiletbrug i cafeens nærområde. 

 

Havnebassinet ved cafeen er velbesøgt fra vandsiden, og bruges af alle slags sejlende fartøjer som er under 15 m. 

 

Det støjer i sig selv vældig meget når motorer snurrer, mange mennesker snakker og bader, for lydene går over vand i den retning de bliver afsendt. Her er kajen overfor cafeen hul, så lyde fra badebro og bassin løber langs vandet ind under kajen og forstærkes imellem undersiden af kajen og vandet. Lydene forplanter sig i vores bolig. 

 

Som det foregår i dag bruges kajen overfor cafeen også til udspring, og redningsstigen på kajsiden benyttes til at komme op igen. Dette forhold vil vi som naboer gerne blive befriet for, evt. ved at stigen rykkes. Større lystfartøjer og partyskibe lægger til ved redningsstigen, på den måde bliver badende og sejlende blandet, hvilket er farligt for de svømmende.

 

Hvis forslaget til den nye badezone følges vil sejladsen begrænses en del, men bestemt ikke helt. Det bliver sværere at manøvrere rundt i havnen og det bliver det forventeligt ikke mindre kaotisk af. En forudsætning for en fornuftig etablering af en badezone er derfor, at der sker en fuldstændig adskillelse mellem de sejlende og de badende – og at denne adskillelse håndhæves. Det gøres desværre bedst hvis man spærrer hele den lille havn af og laver den til badezone. Vi ønsker at der bliver lukket af under kajen til Dok 1 og at udspring bliver forbudt eller forhindret.

 

Siden cafeen etablerede sauna har der været vinterbadning. Her råber gæsterne også når de dypper sig. Nogle lyder endda som om de er ved at dø. Det er ikke kun et sikkerhedsproblem for gæsterne, men også for os, der bor her. Vi har igennem årene hevet 3 mennesker op af vandet i risikofyldte situationer, så det er bestemt ikke ligegyldigt at almindelige regler for adfærd i en havn overholdes.

 

Vi tænker at det ikke kun er i vores del af havnen, at ovenstående problemer opstår. Københavnerne vil bade og den manglende badekultur gør det desværre livsfarligt på en måde, der ikke kun skader den højtråbende men også omgivelserne. Vi vil kraftigt opfordre Københavns kultur og fritidsforvaltning til at finde løsninger der er holdbare hele vejen rundt om toiletforhold, håndtering af al slags skrald og havnereglement.

 

Med venlig hilsen og håb om at blive hørt på denne måde, da Kultur og fritidsforvaltningen endnu ikke har kontaktet os i forbindelse med etablering af badezoner i vores nærområde/lige udenfor vores landgangsbro.

 

Lina og Ulrik Winding

Vedhæftet er et billede, der viser Dok1 taget fra cafeen, med redningsstigen og vores skib. 

 

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér