Oprettet: 6. september 2018
Svarnummer:
10

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

Kbh. v

Høringssvar

Vesterbro Lokaludvalg konstaterer med tilfredshed, at forvaltningen har forholdt sig til vores spørgsmål om fx det fremtidige antal børn i Carlsberg Byen og størrelsen af ledig kapacitet på de to skoler. Der ligger ikke et klart svar på spørgsmålene, men vi kan se, og at der øjensynligt er større ledig kapacitet på Baunehøj Skole. Vi konstaterer samtidig, at Baunehøj Skole med glæde vil modtage børn fra Carlsberg-byen, mens der ikke ligger nogle bemærkninger fra Vesterbro Ny Skole. Spørgsmålet om skoledistrikter fylder i mange bydele, kan man se i høringsmaterialet. Så vi nøjes med at tage indstillingen til efterretning i håbet om, at udvalget kan holde tungen lige i munden og træffe fornuftige beslutninger i forhold til de aktuelle udfordringer, samtidig med at der udarbejdes langsigtede og holdbare planer på folkeskoleområdet. Venlig hilsen Thomas Egholm Formand for Vesterbro Lokaludvalg