Høringssvar vedrørende Lønstrupgård - Supplerende høring

Oprettet: 26. oktober 2017
Svarnummer:
5

Indsendt af

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Vanløse Lokaludvalg takker for at blive hørt om den supplerende høring vedr. lokalplan for Lønstrupgaard. Lokaludvalget har behandlet sagen i ordinært møde den 26. oktober 2016 og har ingen yderligere bemærkninger til høringen.