Oprettet: 11. september 2017
Svarnummer:
3

Indsendt af

Thomas Bang Jespersen

Postnr.

1561

By

København

Høringssvar

ang lokalsplatillæg n3 2 til lokalplan 202 “fisketorvet” - Det er svært at vurderer påvirkningen af at de nye volumner når der ikke findes hverken snit eller renderinger fra øjenhøjde. Det vil være oplagt at lokalplanen indeholder rendering fra Dybbelsbro og et snit der sammenholder højden med naboerne (Begge sider af Kalvebodbrygge brygge samt bolig områderne på Havneholmen). Rendering fra Cykelbroen, Allers spids, Islandsbrygge, Tivoli Hotel og Ingerslevsgade er vel også relevant i forhold til hvor mange af byens folk der vil se det nye Fisketorv langt fra. - Volumener virker meget voldsomme og pga den store højde. - Aktiv / åben facade. Fantastisk at facaderne forskønnes! Det er tiltrængt.Rigtig godt med aktiv og åben facade mod vandpromenaden. Men med tanke på at Fisketorvet i de sidste 20 år netop HAR haft en glas facade, i 4 meter, med gulve i terræn niveau, uden liberalt erhverv, med indgange mod kanalen - som Fisketorvet bevist har valgt at holde aflåst fordi det var mere fordelagtigt med store lejemål med indgang inde fra centeret. Kan man frygte at dette nemt kan gentage sig i fremtiden. Hvis det skulle vise sig at store lejemål er fordelagtigt. Eller at det er mere ønskeligt med 1 butiks indgang via Fisketorvets indre. Den åbne / aktive facade bør defineres endnu skarpere i lokalplanen. Fx ved at lejemål langs aktiv facade har en maksimal størrelse og at indgange skal være brugbare i åbningstiden. Dette for at sikre lokalplanen intentioner om at et aktivt uderum efterleves. - Barnevogne på cykelslange. I forbindelse med omlægning af forpladsen bør der indgås aftale om udvendig 24 timers åben handicap/barnevogns elevator der forbinder forpladsens oppe ved hovedindgangen med “legeområdet” nede. I dag er handicappede og barnevogne forvist til en meget lang omvej af Kalvebod brygge eller Cykelslangen eller gennem det private Fisketorvet. Oplagt placering er hvor nuværende ny ståltrappe findes. -Cykelparkering: Hvis Mezzanin cykelparkering skal være brugbar bør det henstilles at den har direkte forbindelse med centeret. (modsat nuværende cykelparkering der kræver at man går fra og tilbage) - Fisketorvets (teenage) kunder bruger tydeligvis en meget stor del af de omkring liggende ejeres arealer (Aller og bolig blokkene). Det vil være oplagt at Fisketorvet har bedre legearealer for både egne (yngre) kunder men også for (yngre) naboerne. Nærmeste legeplads for hele Havneholmen er i dag på Islandsbrygge eller på Vesterbro. - Havne promenaden bør muliggøre anløb med både. Fx fiskesalg som man kender det i dag. - Udeområder bør indeholde krav til affaldshåndtering pga det store problemer med affald der findes i dag.

Få nyt om høringer

Abonnér