Høringssvar vedrørende Jernbane Allé - Lokalplan nr. 546

Oprettet: 21. november 2016
Svarnummer:
1

Indsendt af

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Vanløse Lokaludvalg har ingen bemærkninger til sagen, men takker for at blive hørt.