Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
905

Indsendt af

Tina Truelsen

Postnr.

2400

By

Kbh.NV

Høringssvar

Høringssvar vedr. Fremtidens fritidstilbud.

Jeg ønsker en pædagogisk ledelse der har al personaleledelse. Jeg mener at børnenes fritid har lidt under det enorme fokus der har været på folkeskolen og den nye skolereform.
Desuden mener jeg, at vi kan bevare samarbejdet med skolen under ”stærkt samarbejde” som jeg ser masser af potentiale i. Jeg mener også, at samarbejdet styrkes med det faktum at vi deler lokaler med skolen, og ser ingen grund til at det gode samarbejde mellem pædagoger, medhjælpere og lærere kommer til, at lide skade under en ren pædagogisk ledelse.
Derudover ønsker jeg svar på hvad der menes med ”sattelitmatrikel” på KKFO Fynshuse. ?
Samtidig medsender jeg det tidligere høringsvar .
Med venlig hilsen Tina Truelsen. Tr. på KKFO Fynshuse

Høringssvar vedr. Fremtidens fritidstilbud. 5 februar 2015

Pædagogisk personale på KKFO Fynshuse V/ Grøndalsvængets skole, peger på følgende anbefalinger, i forbindelse med udviklingen af fremtidens fritidstilbud:

Vi ser gerne ledelsesstruktur, organisering og pædagogik i kommunale klynger , for derved at fastholde et samlet pædagogisk 0-18+ års perspektiv i klynger, forankret i Serviceloven.

Vi anbefaler model 1. Alle fritidshjem bliver kommunale institutioner i klynger og de nuværende KKFO'er der ønsker at ændre status til fritidshjem, for derved at indgå i klyngestruktur, får retten til dette.
Vi ønsker at KKFO Fynshuse, uagtet at vi fremadrettet kommer til at dele lokalefaciliteter med Grøndalsvængets skole, ændrer status til fritidshjem og forankres under serviceloven i kommunal klynge. Dette vil betyde at vi - i forhold til hvad folkeskolereformen har betydet, for fuldtidsstillinger på fritidshjem - kan sikres timer nok, internt i klyngeregi. Samtidig peger vi på en 1:1 ledelse, for derved at sikre ligeværdighed mellem fritids og skoledelen, i samarbejdet mellem klyngeleder og skoleleder. På den måde medvirkes der til, at skabe en professionel retning og udvikling mellem to selvstændige institutioner.

Vi anbefaler, at der foretages en 2. høringsrunde, hvor alle får mulighed for at kvalificere de endelige organisatoriske, fysiske og strukturelle løsninger.

Venlig hilsen
Pædagogisk personale på KKFO Fynshuse

Anne de Place
Karin Larsen
Jane Olsen
Frederik Alsig
Steen Offersen
Henrik Jensen
Tina Truelsen

Få nyt om høringer

Abonnér