Høringssvar vedrørende Ændring af vejudlæg

Oprettet: 16. marts 2017
Svarnummer:
7

Indsendt af

Thomas Knudsen og Mette Jepsen

Postnr.

2400

By

Kbh Nv

Høringssvar

Som beboere på Jordbærvej, er vi meget bekymrede over de foreslåede vejudlæg og de dertil hørende dispensationer fra lokalplanen, da vi mener, vejen og vendepladsen vil gøre vores boligområde farligt.

Det grønne område ved vandværket er det grønne areal, hvor børnene på jordbærvej kan lege i sikkerhed for trafik - den trygge færden som også nævnes i lokalplanen. Bebyggelserne på Jordbærvej har ikke en fælles gård, hvilket ellers er kendetegnene for mange boligblokke i København. Med det nye kæmpe byggeri vil hele området bebygges og pladsen til leg og hygge forsvinder helt. Og de nye planer gør, at biler i fremtiden vil kunne køre på den nuværende brandvej helt op af vores boliger og ned i en parkeringskælder under nybyggeriet. Og der søges oven i købet om at inddrage de små rester af grønne områder, der hører til vores boligafdeling, for at tillade trafik og vendeplads klods op af vores boliger.

Ved imødekommelse af ansøgningen og de mange dispensationer fra lokalplanen, vil de ændrede vejlinjer og etablering af vendepladsen på den nuværende brandvej overskride skellinjen.
Ansøger ønsker at skabe mere friareal på sit eget område og sin egen matrikel ved at udvide vejareal og lave vendeplads på vores matrikel til fare for børn og beboere i området.

Hvis dispensationerne fra lokalplanen imødekommes, vil boligerne på Jordbærvej således være spærret inde af veje på begge sider med potentiel farlig trafik.

Den ansøgte ændring af vejforhold er i strid med lokalplanens §4 Stk. 5. »Vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne.« Hvordan kan Centrer for Bygninger i høringsbrevet af 14. februar fastslå, at en vendeplads klods op af eksisterende byggeri – uden etablering af fortov – kan være en "sikkerhedsmæssig acceptabel løsning”?

Vi ønsker, at lokalplanen og intentionerne i denne overholdes og dermed bør dispensationerne ikke imødekommes.

Med venlig hilsen
Mette Jepsen og Thomas Knudsen
Jordbærvej 93
2400 København NV

Få nyt om høringer

Abonnér