Oprettet: 17. juni 2013
Svarnummer:
1

Indsendt af

Thomas Anfinn Joensen

Virksomhed / organisation

ATP Ejendomme A/S

Postnr.

1016

By

Kbh

Høringssvar

Finansieringen er i stor udtrækningen baseret på en forøgelse af kloak og afledningsbidraget. Det vil tjene som rigtig god folkeoplysning i skybrudsdelplanerne at indarbejde et skema og en graf som viser den forventede udvikling i vandforbruget og vandpriserne og priserne ffor afledning af spildevand og forventningen til udviklingen i den afledte spildevandsmængde, dels som følge af sparet vandforbrug og dels som følge af frakoblet regnvand.

Få nyt om høringer

Abonnér