Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
898

Indsendt af

Tanja Møgelberg

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høringssvar til fremtidens fritidshjem - 2. Runde

Kære Børne og ungeudvalg.

Først vil jeg rose Jer, for at have lyttet til bekymringerne omkring Lundehusskolen ulighed i første høringsrunde.

Lundehusskolen er en mangfoldig skole med mange forskellige familier, hvilket jeg ser mange fordele i, i et samfundsperspektiv. Jeg bakker fuldt op om plads til forskellighed.
Min store bekymring ligger i at lukke et meget velfungerende fritidshjem, som Emdrup Søgård og bibeholde Lunden, som tilsynelandende bliver fravalgt af de ressourcestærke forældre, som ønsker at deres børns fritid foregår væk fra skolens matrikel.

Bliver denne løsning en realitet, kan det få store sociale konsekvenser i lokalområdet, da flere familier som har valgt Lundehusskolen vil fravælge den.

Jeg håber at i igen tager alle høringssvarne til efterretning og lytter til os!!!!
Lad Emdrup Søgård bestå og luk Lunden.

Hilsen en mor til to (en i vuggestue og et kommende skolebarn)

Få nyt om høringer

Abonnér