Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
908

Indsendt af

Susanne Alm

Virksomhed / organisation

Forælder - Garvergården/TDS

Postnr.

1650

By

København V

Høringssvar

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget!

Vi er dybt frustrerede over forvaltningens planer om at nedlægge fritidshjemmene og etablere ét stort fritidshjem på/ved TDS!

For os har det været meget vigtigt, at vores børn går på et mindre fritidshjem, hvor der er en helt anden ro og trygge rammer end i en stor fritidsinstitution. Da vi skulle vælge fritidsinstitution var det derfor helt bevidst, at vi fravalgte KKFO’en på TDS og i stedet valgte Garvergården, som er et lille og overskueligt fritidshjem.

Vi er rigtig glade for Garvergården, som altid har tid til børnene og yder masser af varme og omsorg. For os giver det ingen mening at nedlægge nogle helt fantastiske og velfungerende fritidshjem og i stedet etablere én stor fritidsinstitution med plads til 448 børn.

Det er skræmmende, at forvaltningen er i gang med at ændre fritidsstrukturen uden at have sat sig ind i, om det overhovedet vil være godt for børnenes trivsel. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har for nyligt udgivet ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner” - en rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner. Her fremgår det, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Rapporten konkluderer, at det IKKE kan anbefales at oprette store daginstitutioner med op til 100 børn eller mere.

Lytter forvaltningen slet ikke? Forvaltningen skriver i høringsmaterialet, at der ikke er tale om en skjult besparelse, og at der ikke skal spares på børneområdet, da børnene er fremtiden. Jamen fint! Så lad børnene beholde deres fritidshjem!

På TDS gives der den ene dispensation efter den anden til at proppe 30-31 børn ind i klasselokalerne, selv om konsekvensen er uro og mistrivsel. Vi har set børn, der ringes hjem med hovedpine, som bliver indadvendte og ikke vil i skole om morgenen. Deres frirum har hidtil været et trygt og godt fritidshjem. Med forvaltningens forslag om en ny stor fritidsinstitution på/ved TDS mister børnene dette frirum. I stedet kan de se frem til en hel dag, hvor de er stuvet sammen i lokaler, som ikke er beregnet til fritidsliv og med udearealer, der i forvejen dårligt kan rumme de nuværende 100 børn på KKFO’en.

TDS ligger klemt inde mellem Enghave Plads, metrobyggeri og beboelsesejendomme. Vi kan ikke se, at der er mulighed for at udbygge skolen, så den kan rumme 448 børn og deres fritidsliv. Og selv om det kunne lade sig gøre, så er det, som nævnt, stik mod den megen forskning, som jo netop peger på, at det IKKE kan anbefales at oprette institutioner med over 100 børn.

Det fremgår, at forvaltningen ønsker at ændre fritidsstrukturen, fordi den skal støtte op om skolereformen og være med til at bære denne igennem. Men, hvornår er det lige, at vores børns fritid er blevet inddraget til dette formål? Hvorfor er det, at vores børn skal være prøvekaniner både med skolereform og nu også ny fritidsstruktur? Lad os dog vente til skolereformen er ordentlig implementeret, så kan I undersøge, om fritidsstrukturen også skal ændres, men ikke nu! Det er alt for tidligt!

Et andet af forvaltningens argumenter, for at lave store fritidsinstitutioner på skolerne, er fordelen ved lokalefællesskabet. Dvs., at KKFO’en kan benytte skolens faciliteter såsom gymnastiksal, musiklokale, boldbaner mv. Det lyder jo også rigtig godt, men der tages bare ikke højde for, at det ikke kan lade sig gøre i praksis, fordi der simpelthen ikke er nok personale. Det ser fint ud på papiret, at børnene har alle disse muligheder for at benytte skolens faciliteter i fritiden, men i praksis kræver det, at der er en medarbejder i musiklokalet, en i sløjd osv., og det er der ikke midler til. Det er altså fuldstændig ligegyldigt, at der er en masse faciliteterne, når de reelt ikke kan benyttes.

Herudover skriver forvaltningen, at man sagtens kan etablere ”det små i det store”, hvilket flere institutioner i dag gør. Her har børnene mulighed for at trække sig tilbage i et ”hjerterum/pusterum”, når de har behov for roligere omgivelser. Skræmmende, at børn skal søge tilflugt for at få fred og ro samtidig med, at de udstilles, så alle kan se, hvem der ikke har det godt i dag og trænger til at være alene!

I de store institutioner er der heller ikke den samme mulighed for fri leg. Vi ved fra KKFO’en på TDS, at børnene, når de møder ind, starter med et børnemøde, hvor de skal vælge, hvilken aktivitet de vil deltage i den pågældende dag. Simpelthen, fordi personalet har så mange børn, at det er den eneste måde, de har styr på, hvem der er hvor. I Garvergården har børnene nogle helt andre muligheder for fri leg. De skal ikke vælge en aktivitet, men kan lege frit i dukkekrogen, mormorstuen, værkstedet, legepladsen mv., fordi rammerne er trygge og overskuelige.

Vi ønsker, at I stopper op og lytter til alle os forældre og bevarer vores nuværende fritidshjem! Hvis I - MOD ALT FORVENTNING - gennemtrumfer 1:1-modellen på trods af alle vores protester, så håber vi, at I i det mindste vil tage de forslag, som Garvergården og Saxogårdens forældrebestyrelser har indsendt, til efterretning. Dvs. lave en 2:1-model for TDS, hvor Garvergården og Saxogården slås sammen til ét fritidshjem med egen leder og organiseret i klynge/netværk eller som minimum, at Garvergården og Saxogården får lov til at blive på de nuværende matrikler OG vedblive at indskrive børn i begge fritidshjem, indtil nye fritidslokaler står HELT klar, og alle børnene kan flyttes samtidigt.

Men mest af alt, håber vi, at I lytter og bevarer vores fritidshjem!!!!

Med venlig hilsen

Susanne Alm

Få nyt om høringer

Abonnér