Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
900

Indsendt af

Sonny Stenersen Jørengen

Virksomhed / organisation

Forælder - Garvergården

Postnr.

1650

By

København V

Høringssvar

Jeg er far til Lilje i 1. klasse på TDS, som går i Garvergården fritidshjem og Ludvig, som skal starte i børnehaveklasse på TDS og i Garvergården om en måned. Som pædagog er jeg meget bekymret over de planer, forvaltningen har om at nedlægge velfungerende fritidshjem for at etablere én stor fritidsinstitution på skolen.

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har lige udgivet ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner”, som er en rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner. Her konkluderes det bl.a., at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. OG at det derfor ikke kan anbefales at oprette store daginstitutioner med op til 100 børn eller mere.

Derfor: Kom nu ind i kampen og lyt til eksperterne på området, i stedet for endnu engang at lave ændringer på børneområdet uden overhovedet at have undersøgt forholdene på forhånd!

Vi valgte Garvergården fritidshjem til vores børn, fordi vi ønsker, at vores børn skal være i et fritidshjem, hvor der rent faktisk er fokus på kerneydelsen og pædagogikken, og hvor vores børn har mulighed for fri leg. Vi ønsker ikke, at de skal stuves sammen i en stor KKFO på skolen, hvor hverken lokaler eller udearealer er indrettet med henblik på fritidslivet, og hvor fokus er på skole frem for fritidspædagogik.

Så lyt nu til alle de høringssvar, der er kommet og drop forvaltningens planer om at implementere 1:1-modellen. Bevar i stedet vores nuværende og velfungerende fritidshjem herunder Garvergården!

Med venlig hilsen

Sonny Stenersen Jørgensen

Få nyt om høringer

Abonnér