Høringssvar vedrørende Ændring af vejudlæg

Oprettet: 18. marts 2017
Svarnummer:
16

Indsendt af

Simon Lawaetz Schultz

Virksomhed / organisation

nabo

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Høringssvar vedr. ændring af vejudlæg

Som beboer i den beboelsesblok på Jordbærvej, der ligger umiddelbart op af vandværket og umiddelbart op af den påtænkte vendeplads ud for nybyggeriets parkeringskælder, er jeg stærkt bekymret over flere elementer i høringsmaterialet.
Allerede nu oplever vi stor trafik på Rabarbervej og Jordbærvej, særligt i almindelig arbejdstid i hverdage, hvor mange cirkulerer rundt og leder efter en parkeringsplads trods nærheden til offentlig transport. Jeg frygter, at trafikafviklingen bliver endnu mere uacceptabel, hvis der dispenseres fra §7 stk 6 i lokalplanen som siger at parkeringsdækningen skal være i størrelsesordenen 1 p-plads pr 100m2 etageareal. At der kommer flere beboere i området, vil uomtvisteligt medføre et øget behov for parkeringspladser, som der allerede er mangel på i området.
Den påtænkte vendeplads, som kommer til at inddrage en del af KABs matrikel og gå klods op af vores boligblok, er særdeles problemfyldt og i strid med §4 stk 5 i lokalplanen, som siger at "vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne". Boligerne på Jordbærvej huser omkring 150 børn, primært små børn i daginstitutioner og i folkeskolens mindre klasser. Vi er vant til, at de leger, cykler og løber rundt om bygningerne til fods eller på løbehjul. Hvis vendepladsen ikke efterlader plads til hverken fortorv eller øvrigt areal til at fodgængere, løbehjul eller små cyklister kan passere for enden af beboelsesblokken, går det ud over trafiksikkerheden. Specielt frygter jeg det scenarie, hvor en bil er på vej op fra parkeringskælderen, samtidig med at en bil kommer ad Rabarbervej og skal ned i parkeringskælderen, og disse skal passere hinanden eller eventuelt undvige hinanden og ikke ser barnet på cykel eller løbehjul, der ikke har undvigelsesmuligheder i form af fortorv eller græsareal. Jeg opfatter bestemt vendepladsen, som værende i strid med §4 stk 5 at "vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne".

Få nyt om høringer

Abonnér