Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
911

Indsendt af

Signe Andersen

Virksomhed / organisation

Voldparken Fritidshjem

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Så har man givet Voldparken Fritidshjem dødsstødet i de nye planer om stororganisering, ganske som forventet, selvom der gang på gang bliver meldt ud at der bliver lyttet. Men det lader ikke til at der bliver lyttet til os. Det hedder sig at "vi som forældre vel nok kan forstå at det er nemmere at fordele Voldparkens godt 80 børn på de andre og større fritidshjem?".

Ja tak, det forstår vi. Men hvad hjælper det ærlig talt med forståelse når implementeringen sker på bekostning af både os og vores børns daglige trivsel indtil det hele er på plads og vi tilsyneladende bare skal forstå at et unikt fritidstilbud, der med flere årtiers erfaring og kulturdannelse i lokalområdet “bare” kan omlokalisere børnene og indfinde sig på andre matrikler fordi det er nemmest?

Som i sidste høringssvar fra denne kant, er der ikke så meget nyt under solen, og det vil stadig være nødvendigt at forholde sig til følgende:

- Hvor er logikken i at fjerne børnene fra deres nærområde?

- Hvordan vil man sikre Voldparkens Fritidshjems børn og forældre i forhold til at børnene skal sikkert hjem om eftermiddagen?

- Hvordan sikres ligeledes en følgeordning for de børn der bor i Voldparken og Arildsgård, men går på specialskoler og ikke vil kunne få fritidshjemsdelen til at gå op i en højere enhed, når denne lokaliseres langt væk fra bopælen?

- Er en udvidet åbningstid indtænkt i planerne så nødvendigheden ved at Voldparken Fritidshjem der har åbent til 17.30 bliver tilgodeset for de, der ikke har andre muligheder, såsom flekstid eller tidligere fri fra arbejde?

- Med hvilket fagligt belæg mener man at børn skal blive i de eksisterende lokaler på skolen i deres fritidsliv? Her med reference til “udnyttelse af eksisterende lokaler”. På Korsager Skole vil størstedelen af de afsatte midler skulle udnyttes på udearealerne.

- Har man, for alvor, overvejet konsekvensen af at forældrene grundet den korte fritidstid og længere transport fra bopælen udmelder deres børn og de i stedet skal befinde sig på områderne ved Voldparken og Arildsgård om eftermiddagen?

Alternativt, når beslutningen foreligger som den gør, er at man overvejer en satellit-konstruktion der inkluderer Voldparken Fritidshjem, eventuelt for de helt små klassetrin der ikke selv kan gå til og fra skole, samt for de børn der kommer fra specialskoler.

Mit forslag til organiseringen er, at det også for Voldparken Fritidshjems vedkommende, fortsat bliver under den selvejende paraply, med en afdelingsleder på hver satellit. Der er flere mulige konstruktioner i satellit-tanken, der gør at samtlige matrikler kan bevares til fordel for lokalområdet, men hvor overvejelserne kan være en rokering i indhold/alder/klassesamling eller lignende, efter nøje fagligt samråd med de involverede parter, så børnene fortsat sikres en velfunderet og høj kvalitet i fritidslivet.

Jeg mener at den selvejende model står stærkest i forhold til at sikre fritidspædagogikken i dette tilfælde. Jeg mener ikke at skoleleder og skolebestyrelse skal være afgørende instans når der skal prioriteres i hverken pædagogik eller økonomi. Ligeledes mener jeg at den selvejende model vil stille de ansatte stærkere i forhold til et ligeværdigt skolesamarbejde. Vigtigst af alt at det fortsat vil signalere at den unikke danske fritidspædagogik er prioriteret øverst, i forhold til børnenes lange skoledag, og den efterhånden allestedsnærværende skolificering og læringsfokuserede milimeterplanlægning af hele børnenes dag på skolens matrikel.

Jeg mener at børnene drager fordel af et lokaleskifte efter en lang skoledag og er sammen med uddannede pædagoger, der kan spare med forældreråd og ledelse; ikke inspektør og skolebestyrelse. En vellykket fusion af skole og fritidsliv kræver et højt fokus på den individuelle udvikling der sker for børnene i et stærkt fritidstilbud. Ønskes KKFO modellen vil det i så fald fordre en stærk ledelse, der evner at spille ligeværdigt op til skoleledelsen, for at sikre en høj prioritering af fritidspædagogikken.

Bevar det stærke fritdstilbud som Voldparken Fritidshjem er, med fagligt og økonomisk overskud, som alle børnefamilier i Arildsgård, Kobbelvænget og Voldparken nyder godt af, og giv fortsat forældre til skolebørn muligheden for selv at vælge, i stedet for at spille roulette med fritidslivet for de familier der bor her, bare fordi det er nemmest.

Få nyt om høringer

Abonnér